Idag har Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) beslutat om sin ståndpunkt gällande den kommande upphovsrättsreformen inom EU. Detta var den näst viktigaste omröstningen för detta projekt: Omröstningen i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI), vilka driver denna fråga, kommer att ske i september. Resultatet visar tydligt: Varje enskild röst räknas – vi måste kämpa vidare.

Photo: (cc by-nc-nd Phil Shirley)

1. ”Alternativa kompromisser” besegrade

Förra veckan varnade jag om MEP Pascal Arimonis försök att underminera de politiska gruppernas förhandlare genom att trycka igenom fruktansvärda ”alternativa kompromisser”. I förhandlingar som pågick in i sista minuten besegrades detta försök. Tack för att ni engagerade er och satte tryck på era MEPs!

För omtvistade punkterna som dessa ”alternativa kompromisser” innehöll var utgången positiv, men för de resterande slutade omröstningen i kaos:

2. Censurmaskineriet under kontroll

Utskottet avslog censurmaskineriet genom att anta en mer balanserad och förnuftig kompromiss.

Den nya texten, initialt föreslagen av MEP Michał Boni från Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, tar bort internetplattformars skyldighet att använda teknologier likt automatiskt innehållsdetektering för att övervaka användares uppladdningar. Det stärker även användares möjlighet att bestrida borttagning av alster de laddat upp.

3. Ingen majoritet för att skydda din frihet att dela nyheter

Tragiskt nog så kunde inte utskottet som är utsett att skydda konsumenträttigheter enas om att visa en enad front mot den extra upphovsrätt för nyhetssajter som är planerad, vilken oberoende experter enhälligt har förkastat och bland annat kallat ”ett hinder för yttrandefriheten”.

Baksätesförare i Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D) från Frankrike och Belgien revolterade mot gruppens förhandlare och ett antal av de MEPs som motsäger sig dessa planer saknades under voteringen: Hela Vänster gruppen (GUE/NGL), den italienska Five Star Movement och några MEPs från den Konservativa gruppen (ECR) besvärade sig inte ens att dyka upp att rösta mot denna attack på din frihet att dela nyheter på nätet. Resultatet blev att allas planer raserades och inga av de föreslagna förändringarna av utskottets katastrofala förslag uppnådde majoritet.

Att dessa MEPs inte brydde sig tillräckligt för att närvara vid denna omröstning fick enorma negativa effekter inte enbart på denna fråga: Mängder med positiva förbättringar blev avslagna med minsta möjliga majoritet med en eller två röster, likt kravet på att digitala lås (DRM) inte får stå i vägen för att användare ska få nyttja undantag i upphovsrätten.

4. Text- och datautvinnings begränsningar hägrar

Utskottet vill att den moderna forskningsmetoden text- och datautvinning enbart ska vara tillåten av en begränsad grupp av människor, även om det expanderades en aning från att enbart gälla forskningsinstitutioner som utskottet hade föreslagit, till att även gälla kulturarvsinstitutioner. Men det räcker inte: det finns ingen anledning till att inte tillåta hobbyister, journalister, startups och andra att använda sig av text- och datautvinning.

Än värre så vill utskottet enbart tillåta analys av data vilken tillgång har ”förvärvats”, vilket helt i onödan ifrågasätter huruvida fritt tillgänglig data på webben får utvinnas eller inte.

5. Konsensus håller på att formas om att legalisera användarbaserat innehåll i Europa

Utskottet antog ett förslag som ursprungligen kommer från Utskottet för kultur och utbildning (CULT) att begära en upphovsrättsundantag som legaliserar många av de nutida internetsedvanor likt GIF-reaktioner, memes, läppsynkningar och andra former av användarskapat innehåll.

Det föreslog även att tillåta Freedom of Panorama (panoramafrihet), möjligheten att fritt dela foton av publika områden, över hela EU – något som över en halv miljon personer krävde i en namninsamling för två år sedan, något som utskottet dock valde att ignorera.

* * *

Dagens resultat visar hur striden står och väger:Huruvida EUs upphovsrätt kommer vara helt misslyckad under flera år framöver, huruvida censurmaskineri kommer att installeras, huruvida du fortfarande har friheten att länka, huruvida moderna forskningsmetoder är tillgängliga för alla: Allt detta kommer att hänga på varje enskild parlamentsledamots röst – eller deras frånvaro.

Detta måste uppmana alla till handling som bryr sig om friheten på internet och ett rimligt upphovsrättsramverk. Så fortsätt att organisera er för att motverka dessa skadefulla idéer!

Fortsätt förklara fakta för MEPs som inte är experter på dessa frågor och riskerar att vara allt för lättövertygade av argumenten från industrilobbyister. Skriv kommentarer på artiklar de delar på sina egna sociala media kanaler, som är precis det som de vill förhindra med sina lagförslag – anser de att de har fogat ekonomisk skada till nyhetstjänsten som de precis har länkat till? Fråga dem varför de förkastar den akademiska samsynen.

Kräv att progressiva MEPs att intensifiera sitt arbete med att ge din frihet på nätet den prioritet den förtjänar:

Det finns ingen ursäkt att missa kritiska omröstningar gällande friheter på internet! Tweet this!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.