DUtkastet till EU-direktivet för den kommande upphovsrättsreformen, som kommissionen kommer att lägga fram den 21 september, har precis läckts av bloggen IPKat.

Katastrof för yttrandefriheten, EU-startups och ett Europa utan digitala gränser Tweet this!

Denna läcka bekräftar våra värsta farhågor. Kommisionär Oettinger har låtit upphovsrättsreformen kidnappas av de största aktörerna inom nyhetspublicerings-, film- och musikindustrin. I stället för en modernisering av det femtonåriga upphovsrättsramverket som vi så desperat behöver, är Oettinger på väg att presentera planer på att skydda den analoga industrin från de digitala möjligheter de istället borde omfamna. Inte bara kommer det att slå tillbaka på dessa branscher på lång sikt, men förslaget skulle innebära en katastrof för yttrandefriheten på internet, europeiska startups förmåga att utvecklas samt kampen för ett Europa utan digitala gränser.

Det planerade upphovsrättstillägget för pressförlag skulle göra de flesta sätt att dela även 20 år gamla nyhetsartiklar olagligt och begränsar därmed européernas yttrandefrihet och tillgång till information. Oettinger är ännu mer resolut på EU-nivå för en idé som dödsstöten för en europeisk konkurrens med YouTube eller Facebookeftersom de inte kommer ha råd med detta kostsamma krav. Commons-baserade plattformar som bygger på användarnas frivilliga bidrag av bilder och texter likt Wikipedia kommer att ta oavsiktlig skada av detta. Denna kreativitetsdödande plan avslöjar kommissionens fagra löften till nystartade företag och innovation som hyckleri.

Kommer att hålla tillbaka europeiska Internetanvändare och dra ned europeiska startups
Tweet this!

Kommisionär Oettinger verkar ha blundat för nästan alla förutom lobbyister: vädjandet från 555 000 européeer att införa panoramafrihet i EU har talat för döva öron – ingen åtgärd föreslås i denna reform. Vice ordförande Ansips krav på att den diskriminerande praxisen geoblocking “måste avskaffas” örvandlades till ett tomt löfte – européer kommer fortsätta att mötas av digitala gränser dagligen. Oettinger har misslyckats med att göra meningsfulla framsteg vad gäller de uppgifter ordförande Juncker fastställde i sitt uppdragsbrev– att “bryta ned nationella silos” och “modernisera upphovsrätten i ljuset av den digitala revolutionen”.

Detta är inte en upphovsrätt som passar den digitala tidsåldern. Det är en upphovsrätt som kommer att hålla europeiska internetanvändare tillbaka och dra ned europeiska startups. Om detta är det bästa vår digitala kommissionär kan komma med efter år av förberedande arbete och debatt, är han olämplig för denna uppgift.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.