Två världsåskådningar är på väg att krocka i en avgörande upphovsrättsomröstning nästa vecka, den 8 juni. Europaparlamentet är just nu i processen att hitta en gemensam ståndpunkt i den upphovsrättsreform som EU-kommissionen har föreslagit, ett förslag som skulle kunna hota internets nyckelfunktioner och som forskare enhälligt har förkastat.

Medan parlamentet lutar åt en sansad position använder sig vissa av smutsig taktik att försvara – och till och med utöka – dessa katastrofala planer med alla tillgängliga medel.

En ‘alternativ kompromiss’

Den 8 juni kommer Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) besluta om sin ståndpunkt. Detta är ett avgörande steg i upphovsrättsreformsprocessen, då IMCO är medansvariga för Parlamentets position i en av de mest kontroversiella delarna av reformen: en introduktion av obligatoriska censureringsfilter i webbtjänster så som sociala media.

Idag avslöjades det att europaparlamentarikern Pascal Arimont från den konservativa gruppen (EPP) försöker att sabotera den parlamentariska processen, genom att gå bakom ryggen på de politiska gruppernas förhandlare och driva på för en text som får det ursprungliga usla förslaget från EU-kommissionen att blekna i jämförelse. Detta är en taktik som han tidigare hade framgång med för att förhindra utskottet att anamma en progressiv position för att få bukt med geoblockering. Om han återigen lyckas så kommer resultatet ännu en gång vara tvärt emot det uppdrag som utskottet har: Skydda europeiska konsumenter.

I utskottet var socialdemokratiska europaparlamentarikern Catherine Sthiler utsedd att utifrån alla ändringsförslag ta fram en kompromiss som majoriteten av alla parlamentariker kan stå bakom. För att göra detta träffar hon regelbundet representanter från de olika politiska grupperna (inkluderat mig själv för Greens/EFA gruppen). Tillsammans har representanterna kommit när att hitta en kompromiss:

  1. Vi stödjer inte EU-kommissionens plan att tvinga webbtjänster att övervaka deras användares beteende och i förebyggande syfte censurera uppladdningar som kan vara upphovsrättsintrång. Istället förespråkar vi att ställa krav på de företag som har kunskap om och kontroll över upphovsrättsintrång som sker i deras plattformar som inte omgående agerar för att ta bort dessa, att teckna en skälig licens och vara mer tillmötesgående gentemot upphovsrättsinnehavare. I gengäld skulle dessa företag undvika att vara ansvariga för deras användares handlingar, samtidigt som deras användare skulle åtnjuta legalt skydd mot godtyckliga åtgärder från webbtjänster eller upphovsrättsinnehavare.
  2. Vi tar avstånd från EU-kommissionens plan att skapa en extra upphovsrätt för nyhetssajter som allvarligt skulle begränsa hur vi kan dela nyheter på webben.

Den konservativa gruppens ”alternativa kompromiss” är en kompromiss på samma sätt som ”alternativa fakta” är fakta
Tweet this!

Arimont vill nu att europaparlamentariker från grupper som Socialdemokraterna (S&D) och den Liberala gruppen (ALDE) ska göra uppror mot sina förhandlare och stödja hans text istället.

Han kallar sin text en ”alternativ kompromiss”, men i realiteten så är det lika mycket en kompromiss som ”alternativa fakta” är fakta. Hans text sträcker sig längre än de tillägg av upphovsrätten som EU-kommissionen planerat samt ignorerar de mycket mer moderata tillägg inskickade av medlemmar från hans egna politiska grupp.

Innehållsfilter på steroider

Istället för att hitta en finkänslig jämvikt mellan upphovsrättsinnehavarnas, webbtjänsternas och användarnas intressen som de andra politiska grupperna har enats om, är Arimonts ”alternativa kompromiss” en önskelista från innehållsindustrin, och ignorerar fullständigt både Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och väletablerade principer inom EU-rätt.

Han vill utöka skyldigheten att filtrera innehåll, vilken han vill applicera inte enbart på tjänster som tillgängliggör ”stora mängder” av upphovsrättsskyddat material, som i EU-kommissions förslag, utan till varenda tjänst som möjliggör tillgänglighet av sådant material, även om tjänsten inte tillgängliggör någonting alls. Detta skulle kunna innebära krav på innehållsfilter för tjänster som enbart länkar till innehåll på andra webbsidor eftersom hyperlänkar, enligt EU-domstolen (CJEU), kan anses vara upphovsrättsintrång under vissa förhållanden.

Det enda undantaget som förutses skulle vara för mikroföretag som inte är äldre än 5 år. Så om du har varit en egenföretagare under mer än 5 år så kommer regler som EU-kommissionen skrev med YouTube, Facebook och dess likar i tanken helt plötsligt även gälla din personliga webbsida.

Samtidigt försöker Arimont fullständigt att åsidosätta domslutet av CJEU som fastställer att generell övervakning av användares aktivitet utgör ett brott mot våra fundamentala rättigheter – genom att fräckt hävda att övervaka alla användares uppladdningar för att hitta specifikt upphovsrättsskyddat material inte är ”generell” övervakning, som om det vore möjligt att hitta alla nålar i en höstack utan att titta på hela höstacken.

Han fortsätter vidare att hävda att varenda webbtjänst som på något sätt använder en algoritm för att underlätta presentationen av användaruppladdat material (så som sortera filer i alfabetisk ordning) skulle anses vara direkt ansvariga för vartenda upphovsrättsintrång. EU-kommissionens förslag försökte släta över det faktum att det försökte skriva om reglerna för mellanhandsansvar, medan herr Arimonts text förtydligar det för oss: ”Tjänsteleverantörer som har en aktiv roll är inte berättigade till ansvarsfrihetet för mellanhänder” (aktiv roll definieras av honom som ”optimering i syfte att presentera med hjälp av tjänsten de uppladdade verken eller föremålet eller deras marknadsföring av tjänsten, oberoende av arten av de medel som används för detta”).

Privatisering av nyhetsrubriker ända tillbaka till kalla kriget

Eftersom alla politiska grupper i utskottet förutom EPP (och den populistiska EFDD) hade lämnat in ändringsförslag som helt raderar den närliggande rättigheten för utgivare, så är föredragarens förslag att följa detta i kompromissändringsförslagen fullt logiskt. Givetvis var Arimont inte nöjd med detta resultat, men hans ”alternativa kompromiss” är mer som en provokation än ett försök att hitta ett mellanting. I motsats till några av sina EPP-kollegor, som föreslog den kompromissformulering som utvecklats av det ledande utskottets föredragande Therese Comodini (EPP), väljer han istället en drastisk utvidgning av kommissionens föreslagna extra upphovsrätt till nyhetsutgivare.

Där kommissionen föreslår ett skydd på 20 år för användningen av nyhetsklipp i en digital form förlänger han den till 50 år, oavsett om det är på internet eller inte. . Att återge en rubrik från det kalla kriget skulle plötsligt kräva tillstånd från det ursprungliga förlaget, som kanske sedan länge har lagts ned. När kommissionen enbart vill tillämpa denna rättighet på pressutgivare, inkluderar Arimont uttryckligen akademiska förläggare, ett drag som skulle innebära en katastrof för alla open access-initiativ.

I ett försök att tysta de mest högljudda kritikerna av denna upphovsrättsförlängning, klargör Arimont generöst att enskilda ord inte bör omfattas av de nya rättigheterna, och inte heller hyperlänkar. Det betyder naturligtvis att allt som går utöver ett enda ord – två ord – eller den nakna URL-en till en nyhetsartikel skulle omfattas av närliggande rättigheter . Och vem kommer klicka på en länk som inte ens använder rubriken i nyhetsartikeln som en indikation på vad som finns i andra änden?

Ladda ned de ”alternativa kompromisserna” här:
#1 #2

Säg till din parlamentsledamot att säga nej till dessa falska ‘kompromisser’

Hjälp oss att besegra detta fräcka försök att undergräva parlamentets arbetsmetoder och utvidga upphovsrätten i EU på upphovsrättsindustrins vägnar, helt utan hänsyn till grundläggande rättigheter, nutida internetkultur eller startups – och på ett sätt som sannolikt kommer medföra oanade konsekvenser.

Kontakta en euroaparlamentariker från ditt land som sitter i IMCO-utskottet och berätta för dem att du förväntar dig att de stöder parlamentariker Stihlers kompromissändringar på upphovsrättsdirektivet. Ett telefonsamtal tar inte mer än några minuter och kan visa sig vara mycket effektivt. Näträttighetsorganisationen Bits of Freedom har skapat ett praktiskt verktyg som låter dig ringa ledamöter gratis! Omröstningen är bara en vecka bort, så det dags att agera nu!

Jag bad min europaparlamentariker att förkasta försök att driva igenom skadlig utökning av EUs upphovsrätt Tweet this!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

2 comments

  1. 1
    Peter Brink

    The european people as a whole discourages the application of sensor-filters and threat to Net-neutrality. Internet is one of the strongest incentives and systems to spread democracy all around the world, since both high- and low- born, rich and poor have the chance to say what they will, and express their opions, views, contribute to society and live decent lives. The last barrier for taking taking all these things away is now the IMCO. Pleaase, listen to the people from all parts of the union, and not to greedy beaurucrats working for the big companies. The freedom of thought and action of the people of europe stands upon these decisions. If these copyright-reforms go through, the future of Europe looks very dark indeed..

  2. 2

    Where is our freedom?