5 budskap från den första viktiga omröstningen gällande upphovsrättsreform i Europaparlamentet

Idag har Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) beslutat om sin ståndpunkt gällande den kommande upphovsrättsreformen inom EU. Detta var den näst viktigaste omröstningen för detta projekt: Omröstningen i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI), vilka driver denna fråga, kommer att ske i september. Resultatet visar tydligt: Varje enskild röst räknas – […]

more ›