Idag har EU kommissionen presenterat sin strategi för en gemensam digital marknad. Den lyckas inte på långa vägar nå det mål om en harmoniserad europeisk upphovsrätt som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lovade Europas medborgare när han tillträdde förra året.

Ladda ned Digital Single Market Strategy
(på engelska)

Strategin missar helt det grundläggande problemet med att upphovsrätten i EU är uppdelad i 28 nationella lagar med separata implementeringar av begränsningar och undantag. Så länge den situationen kvarstår kommer mycket av människors aktiviteter på nätet fortsätta att vara i en legal gråzon. Inte ens i frågan om geoblocking, där framför allt kommissionär Andrus Ansip varit väldigt kritisk, lyckas kommissionen enas kring en fungerande lösning.

Att enbart introducera ›roaming för netflix‹ löser inte problemet med geoblocking: När användare på nätet möts av ’Det här videoklippet är inte tillgängligt i ditt land’ så rör det sig oftast om material från public service eller annonsfinansierat material. Något som helt faller utanför den lösning kommissionen lagt fram för att lösa problemet med geoblocking.

Det är tydligt att kommissionen inte tagit till sig de svar de fått på sin egen öppna konsultation om upphovsrätt som genomfördes under förra året. Där en tydlig majoritet av svaren från medborgare krävde en gemensam upphovsrätt och ett slut på det virrvarr av olika lagstiftning som existerar idag. Kommissionen har inte heller hörsammat de synpunkter som förts fram av bibliotek och arkiv om vad som krävs för att de ska kunna fortsätta med sina uppdrag i en digital miljö, eller de synpunkter från företag om att det behövs gemensamma spelregler i Europa för att underlätta för dem att expandera sina tjänster.

Kommissionen har inte lyssnat på Europas startups som behöver en gemensam digital marknad att växa på för att kunna stå sig mot de amerikanska nätjättarna. Kommissionen vill istället tackla de amerikanska jättarna genom att urholka den princip om budbärarimmunitet som råder i dagsläget och införa en ny granskningsplikt för internetföretag.

Enligt dokument som jag tagit del av kan denna granskningsplikt komma att innebära att nättjänster tvingas scanna allt användargenererat material i jakt på olagligheter. Det skulle innebära en sanslös massövervakning och en outsourcing av myndighetsfunktioner till privata aktörer.

Den strategi som EU-kommissionen presenterat idag befäster bilden av en kommission som splittrad av inre stridigheter inte lyckas förmå sig att lägga fram de reformförslag som är nödvändiga för att nå de mål den satte ut när den tillträdde, och som fallit till föga för särintressens krav på en ökad övervakning av nätet.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.