Julia Reda, Europoslankyně za Pirátskou stranu a místopředsedkyně frakce Zelení/EFA v Evropském parlamentu, vyjádřila vážné obavy ohledně strategie Jednotného Digitálního Trhu, kterou dnes prezentovala Evropská Komise.

Download the
Digital Single Market strategy (english)

Zavedení jednoduchého ‘roamingu pro Netflix’ neřeší diskriminaci zapříčiněnou geoblockingem. Dnes lidé na internetu často narážejí na překážku, že ‘toto video není ve vaší zemi dostupné’. Přitom se ve většině případů snaží dostat k dílům, která nejsou přímo určena k přímému prodeji, ale jsou financována skrz reklamu nebo z veřejných zdrojů. Jelikož se předložená strategie zabývá především ‘legálně nabytým/zakoupeným obsahem’, zůstane toto i nadále obtíží v životě Evropanů. To, že Komise opomenula zahrnout veřejnoprávní vydavatele ve svých plánech poškozuje zejména jazykové minority, kterým je často bráněno přistupovat ke kulturnímu obsahu napříč hranicemi. U hmotných produktů by toto bylo naprosto nemyslitelné. Uměle obnovovat národní hranice na společném trhu a na médiu bez hranic je neobhajitelné. S webem bez bariér a diskriminace nesmíme dělat kompromisy!”

Je ostuda, že předložená strategie naprosto nedosahuje žádné významné harmonizace autorského práva. Komisař Ansip selhal při plnění zadání předsedy Junckera ‘strhnout národní sila autorského práva’ vyhýbajíc se řešení jakýchkoliv dílčích problémů, zejména fragmentace 28 různých legislativ s rozličnými katalogy různě interpretovaných výjimek a omezení. Těchto 28 legislativ bude nadále bránit přeshraniční kulturní výměně v Evropě. Každodenní online aktivity lidí budou i nadále zahaleny právní nejistotou – od sdílení svých vlastních fotografií veřejných památek po moderní umělecké techniky jako audiovizuální citace.”

“V těchto záležitostech Komise přehlíží hlas velké většiny respondentů vyjádřený při konzultaci k autorskému právu, kterou právě Komise zadala v minulém roce. Zároveň naprosto fatálně odmítá pomoci knihovnám a archivům, kteří žádají reformu, aby mohli plnit svůj účel i v informačním věku. Komise odmítá vyslyšet Evropské startupy, pro které je právní fragmentace překážka růstu a konkurenceschopnosti Americkým internetovým gigantům. Strategie není schopna zajistit Evropskou úroveň ochrany autorů před nevýhodnými smlouvami či zajistit přístup ke kultuře pro zdravotně postižené uživatele.”

“Junckerova Komise pokračuje v silných řečích proti zahraničním online službám a ve Strategii oznamuje detailní rozbor jejich praktik. Jakkoliv je snaha o zdravou soutěž na internetu chvályhodná, zavedení povinnosti péče pro zprostředkovatele, jak zvažuje Komise, může v důsledku zabetonovat dominanci velkých hráčů. Podle dokumentů Komise, které jsem měla možnost vidět, zahrnují tyto plány povinnosti péče mj. povinnost internetových platforem aktivně hledat nezákonné informace v uživatelském obsahu. Toto by jen posílilo bezdůvodné plošné sledování, předalo vymáhání práva soukromým subjektům a omezilo konkurenci zavedením velkých překážek pro vstup na zprostředkovatelský trh.”

“Nakonec, nedávné výroky Komisaře Oettingera bránícího geoblocking – novinář, obhajující jeho nesmyslnost, byl dokonce označen za ‘Taliban’ – silně zpochybnují tvrzení o konsensu. Toto představuje kritický okamžik pro Junckerovu strukturu Komise: Může místopředseda zaručit, že má Komise na Jednotný Digitální Trh jednotný názor?

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

One comment

  1. 1
    Marek Jarausch

    What happens when copyright comes back to the era “before any copyright”, when simplification of the law eliminates ticks on the chain artist – consumer.
    For example: I am willing to pay a concert ticket but I do not want to pay “anything” for YouTube etc. transfer.