EU-kommissionen misslyckas leverera löften om en gemensam digital marknad

Idag har EU kommissionen presenterat sin strategi för en gemensam digital marknad. Den lyckas inte på långa vägar nå det mål om en harmoniserad europeisk upphovsrätt som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lovade Europas medborgare när han tillträdde förra året.

Ladda ned Digital Single Market Strategy
(på engelska)

Strategin missar helt det grundläggande problemet med att […]

more ›