Het simpelweg invoeren van ‘roaming voor Netflix’ zal het willekeurig toepassen van geoblocking niet zomaar beëindigen. Omdat de maatregelen die worden voorgesteld alleen toepasbaar zijn op ‘legaal verworven/aangekochte content’ zal de ergernis over geblokkeerde content op het internet alleen maar groter worden. De meeste video’s worden tegenwoordig gefinancierd via advertenties of publieke fondsen en dus niet aangekocht door de individuele gebruiker. Dat betekent dat op de videosites de ergerniswekkende mededeling dat ‘deze video niet beschikbaar is in uw land’ alleen maar vaker voor zal komen.

Download the
Digital Single Market strategy (english)

Ook heeft de Commissie nagelaten de publieke omroepen op te nemen in haar plannen. Dit vormt een ernstige belemmering voor ex-pats, immigranten en toeristen die als gevolg van geoblocking de toegang tot cultuur en nieuws uit eigen land ontzegd wordt.
Voor tastbare goederen, zoals kranten of tijdschriften, zou deze situatie ondenkbaar zijn. Het is volstrekt onverdedigbaar om kunstmatig opnieuw nationale grenzen te creëren in een gemeenschappelijke markt op een grensoverschrijdend medium. Compromissen die resulteren in een internet met nationale barrières en discriminatie mogen wij niet accepteren.

De strategie schiet op een schandalige manier tekort voor wat betreft enige betekenisvolle harmonisatie van het auteursrecht. Commissaris Ansip heeft niet aan president Junckers opdracht voldaan om ‘de nationale bastions van auteursrechten af te breken’. Het aanpakken van de onderliggende problemen is vermeden. We blijven zitten met fragmentatie in 28 verschillende wetten, met elk hun eigen verschillen in uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht. Dit zal de culturele uitwisseling binnen Europa blijven hinderen. De alledaagse activiteiten van mensen op het internet zullen zich blijven afspelen in een juridische schemerzone – van het online delen van hun eigen foto’s van publieke gebouwen tot hedendaagse gewoontes als audiovisueel citeren.

De Commissie negeert op deze punten ijskoud het overgrote deel van de respondenten van de auteursrecht-consultatie die vorig jaar werd uitgevoerd. Zij keert ook op tragische wijze haar rug naar de bibliotheken en archieven, die uitdrukkelijk om hervorming vragen zodat ze hun belangrijke culturele missie kunnen uitvoeren in het informatietijdperk. De Commissie weigert te luisteren naar de oproep van Europese startups voor wie de juridische fragmentatie een obstakel vormt om te kunnen opschalen en te concurreren met Amerikaanse internetreuzen. Ze slaagt er ook niet in op Europees niveau de bescherming van auteurs tegen onbillijke contracten te garanderen, noch om gebruikers met lichamelijke beperkingen van culturele toegang te voorzien.

De Commissie-Juncker blijft straffe taal uitslaan tegen buitenlandse online platformen, en kondigt in de strategie een brede evaluatie aan van hun praktijken. Hoewel gezonde concurrentie op het internet een prijzenswaardige doelstelling is, brengt het invoeren van een verplichting tot zorg voor online diensten, zoals de Commissie overweegt, het risico met zich mee dat de grote spelers hun dominantie juist kunnen verstevigen. Volgens de Commissiedocumenten die ik heb kunnen inzien, is een onderdeel van deze ‘verplichting tot zorg’ dat de internetplatformen gedwongen worden de uploads van hun gebruikers te scannen op ‘illegale content’. Deze maatregel zou een forse uitbreiding betekenen van de ongegronde massa-surveillance en zou het handhaven van de wet uitbesteden aan private ondernemingen. Daarnaast worden er gigantische barrières opgeworpen voor toegang op de markt voor internet-providers, waardoor concurrentie daar bijna onmogelijk wordt.

Ten slotte roept de recente uitspraak van commissaris Oettinger waarin hij geoblocking verdedigde – waarbij hij zelfs een journalist een ‘Taliban’ noemde omdat deze de nutteloosheid ervan uitlegde – ernstige twijfels op over de eensgezindheid van de Commissie. Dit wordt het moment van de waarheid voor de manier waarop Juncker zijn Commissie vormgegeven heeft: kan de vice-president garanderen dat de Commissie op één lijn zit voor wat betreft de Digitale Gemeenschappelijke Markt?

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.