Europaparlamentets första bidrag till den kommande upphovsrättsreformen kommer att bli ett betänkande om implementeringen av det tidigare upphovsrättsdirektivet från 2001 (det så kallade InfoSoc-direktivet).

Parlamentet har utsett mig till föredragande. Det innebär att jag under de kommande månaderna kommer att skriva betänkandet, förhandla med mina kollegor från de andra grupperna (så kallade ”skuggrapportörer”), och lyfta det till votering först i utskottet för rättsliga frågor, och sedan i hela parlamentet.

Jag presenterade mina planer vid utskottets förra möte, och diskuterade då med EU-parlamentariker från andra grupper:

Vad händer nu?

20 januari 2015 Mitt förslag presenteras för utskottet för rättsliga frågor (dessa möten streamas)
17 februari 2015 Deadline för ändringsförslag
23-24 februari 2015 Diskussion om dessa ändringsförslag i utskottet för rättsliga frågor
16 april 2015 Votering i utskottet för rättsliga frågor
20 maj 2015 Votering i plenum

Vilka är skuggrapportörerna?

De flesta grupperna har redan utsett sina skuggrapportörer:

S&D Mary Honeyball (Storbritannien)

ALDE Jean-Marie Cavada (Frankrike)

ECR Angel Dzhambazki (Bulgarien)

EFDD Laura Ferrara (Italien)

Vad är det som ska utvärderas?

Målet med InfoSoc-direktivet från 2001 var att harmonisera upphovsrättslagstiftningen i EU efter informationssamhällets förändrande villkor. I mitt betänkande om dess implementering kommer jag därför att ifrågasätta huruvida direktivet verkligen sänkte hindren för utbyte av kultur och kunskap över landsgränser, och huruvida det lyckades med sitt mål att skapa jämförbara upphovsrättslagstiftningar i de olika EU-länderna.

InfoSoc-direktivet skulle dessutom uppdatera upphovsrättslagstiftningen till digitaliseringens nya verklighet. Sedan det antogs 2001 har teknologin fortsatt utvecklas. Mitt betänkande kommer därför att undersöka huruvida ett direktiv från tiden före Facebook och YouTube fortfarande kan ge juridisk säkerhet till alla som skapar och delar med sig av verk över nätet. När man läser InfoSoc-direktivet stöter man på några riktigt otidsenliga rader om CD-ROM, eller om hur rätten att läsa digitala böcker bara gäller specifika lästerminaler på bibliotek. Här finns det onekligen en hel del att göra.

Vad kommer att hända framöver?

EU-kommissionen har redan meddelat om grundläggande reformer av europeisk upphovsrättslagstiftning det kommande året. Med tanke på det stora antalet svar på kommissionens konsultering på ämnet förra året, så är det uppenbart att det är hög tid att agera.

Med mitt betänkande vill jag nu bidra till en upphovsrättsreform med syftet att öka allas tillgång till kunskap och kultur, bortom EUs nationsgränser. Vi ska aldrig mer behöva se ”den här videon finns inte tillgänglig i ditt land”! Med tanke på hur lång tid det tar för EU att se över den nuvarande lagstiftningen, behöver den europeiska upphovsrätten vara redo för teknologiska framsteg som vi inte ens kan ana än, och den måste vara tillräckligt flexibel för att kunna hantera även nya sätt att hantera kulturella verk. En kritisk genomgång av InfoSoc-direktivet är första steget.

Vem försöker påverka rapporten?

Just nu blir jag översvämmad av många fler mötesförfrågningar från lobbyister angående mitt betänkande än jag någonsin skulle kunna tacka ja till. För att få en åtskild överblick av de olika intressegruppernas mål så kommer jag att se till att civilsamhället, internetanvändare, offentliga institut som bibliotek och arkiv, förvaltningsorganisationer för upphovsrätt, tjänsteleverantörer, skapare, och forskare alla får chansen att presentera sin syn på rapporten. Jag kommer snart att publicera en lista på inkommande förfrågningar och möten som jag deltar på.

Förutom genom dessa personliga möten kan man även skicka mig sina upplevelser och vilka problem man stött på med implementeringen av den europeiska upphovsrättslagstiftningen per email (på engelska)!

Översättning: Anton Nordenfur

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.