První krok Evropského Parlamentu k nadcházející reformě autorského práva bude zpráva o implementaci předchozí směrnice na toto téma z roku 2001 (takzvaná “Směrnice Infosoc“).

Parlament mě určil zpravodajem této zprávy. To znamená, že během následujících měsíců ji budu psát, budu se dohadovat s kolegy z dalších frakcí (tzv. “stínoví zpravodajové”) a vést ji k hlasování ve Výboru pro právní záležitosti a následně v celém Parlamentu.

Představila jsem své plány na posledním zasedání Výboru pro právní záležitosti a debatovala o nich s poslanci z dalších frakcí:

Jaké jsou další kroky?

20. Ledna 2015 Prezentace mého návrhu Výboru pro právní záležitosti (zasedání bude přenášeno na)
17. Února 2014 Termín pro podání pozměňovacích návrhů
23./24. Února 2015 Debata o pozměňovacích návrzích ve Výboru pro právní záležitosti
16. Duben 2015 Hlasování ve Výboru pro právní záležitosti
20. Květen 2015 Hlasování na plenárním zasedání

Kdo jsou stínoví zpravodajové?

Většina frakcí již jmenovala své stínové zpravodaje:

S&D Mary Honeyball (Spojené království)

ALDE Jean-Marie Cavada (Francie)

ECR Angel Dzhambazki (Bulharsko)

EFDD Laura Ferrara (Itálie)

GUE Jiří Maštálka (Česko)

Co je ve zprávě hodnoceno?

Deklarovaný cíl směrnice InfoSec z roku 2001 byla harmonizace autorskoprávní legislativy v EU v reakci na změnu situace v informační společnosti. V mé zprávě o její implementaci tedy chci klást otázku, zda tato směrnice opravdu dokázala snížit překážky mezinárodní kulturní výměny a svobodného pohybu informací a zda se povedlo vytvořit podobnou autorskoprávní legislativu ve všech členských státech EU.

Kromě toho měla směrnice InfoSec přizpůsobit autorské právo novým možnostem digitalizace. Od jejího přijetí v roce 2001 se technologie nepřestaly vyvíjet. Moje zpráva tedy bude zkoumat, zda-li směrnice z doby před Facebookem a YouTube stále dostatečně poskytuje právní jistotu všem, kdo tvoří a sdílí svou tvorbu přes Internet. Při čtení směrnice InfoSoc narazíte na zastaralé paragrafy pojednávající o CD-ROMech nebo o tom, že číst digitalizované knihy je povoleno pouze na vyhrazených terminálech v knihovnách. V tomto ohledu je spousta věcí, které je třeba změnit.

Co se bude následovat?

Evropská komise již oznámila zásadní reformu Evropského autorského práva v nadcházejícím roce. Když uvážíme množství odpovědí na konzultace, pořádané komisí na toto téma, které obdržela v minulém roce, je zjevné, že na čase jednat.

Svojí zprávou chci přispět k reformě copyrightu, která zlepší dostupnost znalostí a kultury pro všechny a překoná národní hranice v EU. “Toto video není ve vaší zemi dostupné” se musí stát minulostí! Když uvážíme, jak dlouho to trvá, než EU změní legislativu, potřebujeme vytvořit Evropské autorské právo, které je již nyní připraveno na technologický pokrok blízké budoucnosti a je dostatečně flexibilní k přízpůsobení se novým formám zacházení s kulturními díly. Kritická anaýza Směrnice InfoSoc je prvním krokem k dosažení tohoto cíle.

Kdo se snaží ovlivnit zprávu?

Jsem nyní zaplavena tak velkým množstvím žádostí o schůzky s lobbyisty, kteří si chtějí promluvit o mé zprávě, že není možné jim všem vyhovět. Pro získání přehledu, který uváží všechny zúčastněné skupiny, se postarám, aby občanská společnost, uživatelé internetu, veřejné instituce jako knihovny a archivy, kolektivní správci, poskytovatelé služeb, umělci i vědci dostali stejnou příležitost se vyjádřit. Již brzy zveřejním seznam příchozích žádostí o schůzku a seznam, kterých schůzek se hodlám zúčastnit.

Kromě osobního setkání mi můžete také poslat své zkušenosti a libovolné potíže, na které jste narazili při implementaci Evropské autorskoprávní legislativy e-mailem na julia.reda@europarl.europa.eu (v angličtině)!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.