Min kommande rapport om Europeisk Upphovsrätt

Europaparlamentets första bidrag till den kommande upphovsrättsreformen kommer att bli ett betänkande om implementeringen av det tidigare upphovsrättsdirektivet från 2001 (det så kallade InfoSoc-direktivet).

Parlamentet har utsett mig till föredragande. Det innebär att jag under de kommande månaderna kommer att skriva betänkandet, förhandla med mina kollegor från de andra grupperna (så kallade ”skuggrapportörer”), och lyfta […]

more ›