Η πρώτη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικείμενη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, θα είναι μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας για το θέμα αυτό από το 2001 (η λεγόμενη “Infosoc Directive”).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έχει ορίσει εισηγητή αυτής της έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα πρέπει να την γράψω, να διαπραγματευτώ με τους συναδέλφους μου από τις άλλες ομάδες (που ονομάζονται “σκιώδεις εισηγητές”) και να την οδηγήσω σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και τελικά μπροστά σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο.

Παρουσίασα τα σχέδιά μου κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τα συζήτησα με τους βουλευτές του Κοινοβουλίου από άλλες πολιτικές ομάδες:

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

20 Ιανουαρίου 2015 Παρουσίαση του σχεδίου της έκθεσής μου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Οι συναντήσεις αυτές θα αναμεταδίδονται)
17 Φεβρουαρίου 2015 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών
23/24 Φεβρουαρίου 2015 Συζήτηση αυτών των τροπολογιών στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
16 Απριλίου 2015 Ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
20 Μαΐου 2015 Ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Ποιοι είναι οι σκιώδεις εισηγητές

Οι περισσότερες ομάδες έχουν ήδη διορίσει τους σκιώδεις εισηγητές τους:

EPP Therese Comodini Cachia (Μάλτα)

S&D Mary Honeyball (Ηνωμένο Βασίλειο)

ALDE Jean-Marie Cavada (Γαλλία)

ECR Angel Dzhambazki (Βουλγαρία)

EFDD Laura Ferrara (Ιταλία)

Τι αξιολογείται

Ο δεδηλωμένος στόχος της Οδηγίας InfoSoc του 2001 ήταν η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα εντός της ΕΕ, υπό τις νέες συνθήκες της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην έκθεσή μου σχετικά με την εφαρμογή του, ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίσω το ζήτημα του κατά πόσον η οδηγία έχει καταφέρει πραγματικά να μειώσει τα εμπόδια στη διασυνοριακή ανταλλαγή της γνώσης και του πολιτισμού, και αν κατάφερε να δημιουργηθεί μια παρόμοια νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, η Οδηγία InfoSoc έπρεπε να προσαρμόσει τα πνευματικά δικαιώματα στις νέες πραγματικότητες της ψηφιοποίησης. Από την έκδοσή της το 2001, η τεχνολογία συνεχώς προοδεύει. Η έκθεσή μου πρόκειται να εξετάσει επίσης, το αν μια οδηγία που εκδόθηκε ένα χρόνο πριν από το Facebook και το YouTube παρέχει ακόμα την ασφάλεια επαρκούς δικαίου για όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν και ανταλλάσσουν πολιτισμό, μέσω του διαδικτύου. Διαβάζοντας την Οδηγία InfoSoc θα συναντήσετε μερικές μάλλον αναχρονιστικές σκέψεις που αναφέρονται σε CD-ROM ή στο ότι έχετε το δικαίωμα να διαβάσετε ψηφιοποιημένα βιβλία μόνο με την ανάγνωση τους σε ειδικά τερματικά σε βιβλιοθήκες. Σχετικά με αυτά, υπάρχουν πολλά πράγματα για να πούμε.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ήδη μια ζωτικής σημασίας μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα για το επόμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των απαντήσεων στην διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα που έγινε πέρυσι, είναι προφανές ότι είναι πλέον καιρός να δράσουμε.

Με την έκθεσή μου, θέλω να συμβάλω στη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων που θα βελτιώσει την αύξηση της πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό για όλους και θα ξεπεραστούν τα εθνικά σύνορα εντός της ΕΕ. Μηνύματα όπως “Αυτό το βίντεο δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα σας” πρέπει να γίνουν παρελθόν! Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο καιρό παίρνει για γίνει αναθεώρηση νομοθεσίας στην ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοια Ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα που να είναι έτοιμα για τις απρόβλεπτες μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και αρκετά εύπλαστα για να προσαρμοστούν στις νέες μορφές που εμπλέκονται με τα πολιτιστικά έργα. Μια κρίσιμη αναθεώρηση της Οδηγίας InfoSoc είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ποιος προσπαθεί να επηρεάσει την έκθεση

Έχω λάβει μια πληθώρα από αιτήσεις για συνάντηση από λομπίστες που θέλουν να συζητήσουμε για την έκθεσή μου, ενδεχομένως είναι πολλοί περισσότεροι από ότι μπορώ να δεχτώ. Για να συντάξω μια έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται, θα πρέπει να βεβαιωθώ ότι η κοινωνία των πολιτών, οι χρήστες του διαδικτύου, τα δημόσια ιδρύματα (όπως βιβλιοθήκες και αρχειοθήκες), οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι δημιουργοί και οι επιστήμονες θα έχουν ίσες ευκαιρίες για να παρουσιάσουν την πλευρά τους. Θα δημοσιεύσω μια λίστα με τις εισερχόμενες προσκλήσεις για συνάντηση και το ποιες θα αποδεχτώ, σύντομα.

Ως εναλλακτική για την συνάντηση δια ζώσης, μπορείτε επίσης να μου στείλετε τις εμπειρίες σας και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση julia.reda@europarl.europa.eu

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο δημιουργός αποποιήθηκε όλα τα δικαιώματα copyright και τα άλλα σχετικά ή συγγενικά δικαιώματα για το έργο του.

Comments closed.