Heeft schending van het auteursrecht een negatief effect op de legale verkoop? Dat is een fundamentele vraag met grote implicaties voor het auteursrecht en het handhavingsbeleid daarvoor.

In januari 2014 gaf de Europese Commissie het Nederlandse bedrijf Ecorys een aanbesteding van €360.000 om dit vraagstuk te onderzoeken.

Het 300-pagina tellende verslag werd in mei 2015 aan de Commissie gegeven, maar werd nooit gepubliceerd, tot vandaag. Ik heb een kopie ervan bemachtigd: Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU.

De conclusie van het onderzoek: met uitzondering van recente blockbusters is er geen bewijs gevonden dat auteursrechtenschending door illegale downloads de verkoopcijfers drukken. Hoewel dit resultaat niet op zichzelf staat, maar overeenkomt met voorgaande onderzoeken, rijst hierdoor de vraag:

Waarom heeft de Commissie, na zo’n aanzienlijk bedrag betaald te hebben, ervoor gekozen om dit gedurende bijna twee jaar niet te openbaren?

Behalve bij blockbusters is er geen bewijs gevonden dat auteurs- rechten- schending door illegale downloads slecht is voor de verkoop.Tweet this!

Auteursrechtenbeleid is doorgaans gebaseerd op de veronderstelling dat auteursrechtenschending een negatief effect heeft op de opbrengsten voor de rechthebbenden. Het meest recente voorbeeld van deze redenering is het hoogst omstreden voorstel van de Commissie om internet platforms te dwingen contentfilters te installeren die alle uploads van gebruikers controleert. De Commissie acht deze maatregel noodzakelijk om het “exploitatiegat” (value gap) aan te pakken, een vermeende verschuiving van gelicentieerde muziek-streamingdiensten naar hostingdiensten als YouTube, waar een mix van gelicentieerde en ongelicentieerde content te vinden is. Om zulke vergaande maatregelen naar behoren te kunnen bespreken, zal eerst overduidelijk bewijs op tafel moeten, dat aantoont dat een dergelijke verschuiving in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Dit onderzoek was nog vele jaren langer in het laadje blijven liggen, als ik hier geen transparantieverordening voor had gebruikt, dankzij de wet inzake vrijheid van informatie van de Europese Unie, nadat ik op 27 juli 2017 op de hoogte werd gebracht van de openbare aanbesteding hiervoor, die al dateert van 2013. De commissie heeft mijn verzoek tot twee keer toe niet bijtijds beantwoord, maar ik verwacht eind deze week een definitief, officieel antwoord, inclusief het onderzoek en aanvullende informatie.

Ik verzoek de Commissie om tijdig meer solide bewijs te leveren ten behoeve van het debat rondom auteursrecht. Dergelijke informatie is zeer waardevol, zowel qua kosten als inhoud, en behoort voor iedereen beschikbaar te zijn wanneer dit gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het hoort niet op een plank te liggen waar het stof verzamelt totdat iemand er pas gericht naar vraagt.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

One comment

  1. 1

    It is terrible for a democratic institute, paid for by taxpayers, that they spend their money and when the conclusion of the study is not in line with their policies, that then they just put the report in the archive without making the conclusions known to those people that are interested, like me, and even have paid for this.
    Shameful attitude of Europe politics; but that is not un-common, working only for their own interest and that of the big companies.