Het Internet is onze grote en meest toegankelijke publieke spreekbuis: Nog nooit was het mogelijk voor iemand om zijn creatieve werk cq kunst gratis en zonder toestemming van iemand anders te kunnen publiceren. Maar dat willen sommigen nu veranderen.

cc-by Karl Baron

Het open en toegankelijke Internet werd mogelijk gemaakt door wetten die Internet providers en online platformen beschermden tegen aansprakelijkheid.: Het is niet de taak van die platformen om elke gebruiker te monitoren. Het is niet hun schuld als een gebruiker iemand zijn auteursrecht schendt. Ten minste zo lang ze maar snel reageren als ze geinformeerd worden als zoiets gebeurd.

Zonder deze wetten zou er geen YouTube zijn en geen SoundCloud. Voor de meesten van ons zou het Internet worden als kabel TV: We zouden kijken, maar zouden nooit mee kunnen doen.

Documenten vandaag gelekt door Statewatch laten zien dat: De overheden van Frankrijk, Spanje en Portugal bezig zijn met het herontwerpen van het internet. Weg van de openheid en richting de strenge controle van kabel TV, waar slechst een paar grote bedrijven de zeggenschap hebben over wat er we en niet uitgezonden wordt.

Toejuichen Censor machines

De overheden van Frankrijk, Spanje en Portugal willen strenge handhaving van de wet voorgesteld door de Europese Commissie die alle internet platformen zou dwingen om een “censor machine” te installeren die alle uploads zou scannen om zo mogelijke auteursrechtschendingen te voorkomen. Ze willen dat de Europese Commissie toevoegt dat de platformen automatisch uploads moet verwijderen als ze door de Censor Machine worden geclassificeerd als schending van auteursrecht, los van de context in welke ze is geupload.

Volgens de wet zou welke video clip of wat je ook maar deelt via wat voor manier dan ook door filters gaan die worden gecontroleerd door de grote media bedrijven. Dit komt er op neer dat deze een veto recht krijgen voor elke upload naar het Internet. Door deze filters zou het onmogelijk worden om je rechten om te quoten, maken van parodieen, of beschikbaar werk te hergebruken in een manier die wel toegestaan is volgens de copyright uitzonderingen.

YouTube heeft al een vergelijkbaar filter draaien. Onder druk van auteursrechtenhouders was het de eerste om dit om te zetten in een verdienmodel. Ervaring leert dat deze filters regelmatig legale content verwijderen en minder sterke creatievelingen pesten. Veel houders van auteursrechten hebben vandaag de dag al toegegeven dat “Content ID” er alleen maar voor gezorgd heeft dat YouTube machtiger is geworden. Helaas heeft dat er niet voor gezorgd dat de muziek industrie gestopt is met lobbyen om deze “censor machines” overal verplicht te maken.

Einde van de wet die het Internet mogelijk maakte

Maar deze 3 landen gaan zelfs nog een stap verder. Zij willen de belangrijke bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid van alle Internet platformen afhalen. Elke app, elke site en elk bedrijf dat gebruiker toestaat media te uploaden en dan “functionaliteit biedt om te categoriseren, aanbevelingen te krijgen, of playlists te maken” zou aangeklaagd kunnen worden voor schendingen van auteursrechten die hun gebruikers doen.

Dit zou veel van deze platformen in Europa de das omdoen en nieuwe ontmoedigen om überhaupt te beginnen..

Aanval op Vrijheid van meningsuiting

Terwijl deze bedrijven bezig zijn met hun plannen, waarschuwing vele mensenrechten organisaties en onafhankelijke academici in zeer duidelijke woorden waar deze ideeen toe zouden leiden.

“[Dit] zou een buitenproportionele last leggen bij de platform providers […] [Het zou] leiden tot een systematische controle van persoonlijke data […] Het filter systeem zou gebruikers hun ruimte voor hun recht op Vrijheid van meningsuiting ontnemen.”
56 professoren en geleerden van auteursrecht en internetwetgeving (October 20)

De verplichting om content te filteren op deze manier gaat in tegen de Vrijheid van meningsuiting. […] [Het] zal leiden tot overdadige filtering en verwijdering van content en beperking van de vrijheid en informatie verstrekken aan de ene kant en aan de andere kant, de vrijehdi om informatie te ontvangen.”
Een alliantie van meer dan 50 mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch en Reporters without Borders (October 16)

Deze drie overheden claimen dat ze, terwijl de deze vreselijke ideeen doordrukken, de belangen behartigen van hun burgers. Als je in Frankrijk, Spanje of Portugal leeft, maar deze plannen niet steunt, dan is het nu tijd om ditte zegen tegen je vertegenwoordigers en je lokale media!

Ondertussen moesten de andere Europse staten protesteren tegen deze copyright pestkoppen in de Europese Raad.
‘The blockquote can’t be more than 117 characters

We kunnen het internet niet een TV zender laten worden voor de belangen van een paar grote bedrijven.Tweet this!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.