Επηρεάζει αρνητικά τις νόμιμες πωλήσεις η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας; Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα με προφανείς επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Ολλανδική εταιρεία Ecorys ένα συμβόλαιο αξίας €360.000 προκειμένου να διενεργήσει μια έρευνα πάνω στο ερώτημα αυτό.

Η έρευνα των 300 σελίδων παραδόθηκε στην Επιτροπή τον Μάιο του 2015, αλλά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Μέχρι σήμερα – κατάφερα να έχω πρόσβαση σε ένα αντίγραφο: Υπολογίζοντας ρυθμούς μετατόπισης περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ

Τα συμπεράσματα της έρευνας: Με εξαίρεση τις ταινίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο να στηρίξει την ιδέα πως η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο βλάπτει τις πωλήσεις. Παρ’όλο που το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μοναδικό, αν και είναι σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες, δημιουργεί το εξής ερώτημα:

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ξόδεψε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό πάνω στο θέμα αυτό, επέλεξε να μην δημοσιεύσει την εν λόγω έρευνα για σχεδόν δύο χρόνια;

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη υπέρ της ιδέας πως η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο βλάπτει τις πωλήσεις.Tweet this!

Οι αρχές της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στηρίζονται συνήθως στην υπόθεση πως η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει άμεσα αρνητκές συνέπειες στις απολαβές των δικαιούχων. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του τύπου δικαιολόγησης είναι η άκρως αμφιλεγόμενη πρόταση της Επιτροπής, η οποία απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσίας φιλοξενίας να εγκαταστήσουν φίλτρα περιεχομένου προκειμένου να παρακολουθούν όλα τα περιεχόμενα που θα αναφορτώνονται από τους χρήστες. Η Επιτροπή ισχυρίζεται πως το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση του “κενού αξιών” (“value gap”), δηλαδή την υποτιθέμενη μετατόπιση της αξίας από τις αδειοδοτημένες υπηρεσίες μετάδοσης ροής μουσικής στις υπηρεσίες φιλοξενίας περιεχομένου όπως είναι το YouTube, το οποίο φιλοξενεί μια μίξη από αδειοδοτημένο και μη περιεχόμενο. Προκειμένου να συζητήσουμε τόσο παράτολμες προτάσεις, πρέπει ξεκάθαρα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες αποδείξεις σχετικά με το αν πράγματι συμβαίνει τέτοια μετατόπιση στην πράξη.

Η έρευνα αυτη μπορεί να έμενε θαμμένη σε κάποιο συρτάρι για αρκετά ακόμα χρόνια αν δεν είχα καταθέσει το αίτημα μου για πρόσβαση στα αρχεία σύφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Ελευθερίας της πληροφορίας στις 27 Ιουλίου, 2017, αφού ενημερώθηκα για τον δημόσιο διαγωνισμό για την έρευνα αυτή το 2013. Η Επιτροπή απέτυχε εις διπλούν να απαντήσει στο αίτημά μου εγκαίρως, αλλά αναμένω μια τελική απάντηση όπως επίσης και την έρευνα αυτή μαζί με ορισμένo συμπληρωματικό υλικό να δημοσιευθούν επίσημα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Θα ήθελα να προσκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει πιο στέρεες και έγκαιρες αποδείξεις στο διάλογο για τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια δεδομένα πού είναι πολύτιμα τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και όσον αφορά στην εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους όταν χρημοτοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – δεν θα έπρεπε να σκονίζονται σε ένα ράφι μέχρι να τα ζητήσει κάποιος.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο δημιουργός αποποιήθηκε όλα τα δικαιώματα copyright και τα άλλα σχετικά ή συγγενικά δικαιώματα για το έργο του.

Comments closed.