Bij elke blogpost of update die ik schrijf, probeer ik te toe te lichten waarom de dag van vandaag bepalend is in de onderhandelingen over de hervorming van het auteursrecht. Het wetgevingsproces lijkt misschien eindeloos en herhalend — inderdaad, dezelfde kritiek op de artikelen 11 en 13 geldt vandaag de dag, net als een jaar geleden, maar feit is dat we het einde naderen. Elke vergadering brengt ons een stap dichter bij een beklonken besluit.

Vanavond houden de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad de derde ondoorzichtige trialoog-bijeenkomst achter gesloten deuren. Op de ontwerpagenda van vandaag vindt u enkele van de meest omstreden artikelen, waaronder artikel 11 over de linkbelasting en artikel 13 over uploadfilters. Een paar weken geleden hebben we uitgelegd waar individuele regeringen van de lidstaten in deze kwesties staan. Omdat ze in de onderhandelingen vertegenwoordigd worden door het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad, zullen we vanavond zien of ze hun aanpak hebben verzacht of verhard.

Voorlopig vindt u hier de nieuwe compromisvoorstellen van de Europese Commissie. Een goede indicatie van hoe ver de besprekingen zijn gekomen, zijn de vierkolomdocumenten, waarin het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en de suggesties van het Europees Parlement en van de Raad naast elkaar worden geplaatst. De vierde kolom wordt gevuld wanneer er een compromis is gevonden. Zoals u kunt zien, is de compromiskolom nog steeds grotendeels leeg voor zowel de overwegingen als de artikelen. De tijd dringt, als het dossier deze zittingsperiode moet worden afgerond, moeten de onderhandelingen tot een einde komen.

Net nu de wetgevers zich ijlen om tot een besluit te komen, zo zijn de lobbyinspanningen ook weer toegenomen. Of het nu in de vorm van gratis concerten of chique diners is, grote contentbedrijven hebben de onderhandelaars gevolgd naar Straatsburg en weer terug, en nog gauw hun favoriete memo’s naar binnen gesmokkeld. Zo hebben zowel YouTube-CEO Susan Wojcicki als de vertegenwoordigers van de muziekindustrie concurrerende opiniestukken geschreven voor de Financial Times, maar geen van beiden heeft het publieke belang voor ogen.

Vandaag leg ik in de Financial Times uit waarom ze het beiden bij het verkeerde eind hebben en hoe we het internet kunnen beschermen tegen automatische uploadfilters. Artikel 13 had moeten leiden tot extra inkomsten voor auteurs, maar geen van zijn aanhangers kan overtuigend uitleggen hoe dit dan wordt bereikt. De bedreiging voor fundamentele rechten is intussen duidelijk. Ik betoog dat voorzieningen waar creatieve makers daadwerkelijk van profiteren, zoals oneerlijke contractvoorwaarden, niet de aandacht krijgen die ze verdienen en in de trialoog verloren dreigen te gaan. Het getouwtrek tussen de belangen van grote bedrijven leidt af van dergelijke haalbare oplossingen.

Positief is dat het gevaar lijkt te zijn afgewend dat bestaande onderwijsuitzonderingen beperkt kunnen worden als gevolg van de hervorming van het auteursrecht: Artikel 17bis bevat nu een formulering die duidelijk maakt dat wat vandaag toegestaan is voor onderwijsdoeleinden legaal kan blijven.

Er is ook een kans dat de onderhandelaars vanavond uiteindelijk overeen zullen komen dat de beperking op het auteursrecht voor tekst- & data mining niet alleen ten goede zou moeten komen aan universiteiten, maar ook aan data-journalisten, start-ups en andere commerciële partijen. Het verplicht stellen van deze uitzondering voor commerciële tekst- & datamining (artikel 3bis) voor alle EU-landen is een prominent punt op de trialoogagenda van vanavond. Sommige nationale regeringen verzetten zich nog steeds tegen deze verandering, maar misschien begint het tot hen door te dringen dat ze hun ambities om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa te ondersteunen, zouden saboteren als bedrijven dergelijke technologieën alleen met de uitdrukkelijke toestemming van duizenden auteursrechthouders kunnen gebruiken.

Dus neem, nu het einde van de onderhandelingen in zicht komt, neem contact op met je volksvertegenwoordigers, lobby bij je regeringen in de Raad en eis dat zij voorschriften verwijderen die onze online vrijheden bedreigen, ten gunste van bepalingen die de scheppers daadwerkelijk ten goede zouden komen — het doel waar alle onderhandelende partijen het over eens zijn.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.