Bara 9 dagar kvar att förkasta det värsta alternativet hittills om att utöka europeisk upphovsrätt

Två världsåskådningar är på väg att krocka i en avgörande upphovsrättsomröstning nästa vecka, den 8 juni. Europaparlamentet är just nu i processen att hitta en gemensam ståndpunkt i den upphovsrättsreform som EU-kommissionen har föreslagit, ett förslag som skulle kunna hota internets nyckelfunktioner och som forskare enhälligt har förkastat.

Medan parlamentet lutar åt en sansad position […]

more ›