Evropský soudní dvůr dnes značně omezil svobodu odkazování – jeden ze základních stavebních kamenů webu. Společně se zvláštním kopírovacím monopolem na novinové články, který se Evropská komise chystá předložit příští týden, to znamená ohrožení práva evropských občanů odkazovat na věci na Internetu bez obav z porušení zákona.

Bude následující obrázek všudypřítomnou součástí evropského Internetu? Podrobnosti se dozvíte níže.

Tento odkaz není ve vaší zemi dostupný.

* * *

1. Odkazování na díla s nejasným autorskoprávním statusem je riskantní

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku k případu „GS Media“ rozhodl, že odkaz na porušení kopírovacího monopolu je sám o sobě porušením kopírovacího monopolu, pokud je zveřejněn s plným vědomím o autorskoprávním statusu příslušného díla.

Přestože soud správně poznamenal, že se často dá jen velmi těžko určit, jestli byla daná kopie zveřejněna se souhlasem držitele monopolu, a že se odkazovaný obsah může časem změnit, zároveň rozhodl, že pokud „byly [odkazy] poskytnuty za účelem dosažení zisku,“ lze takové vědomí předpokládat.

V praxi to znamená, že držitelé monopolu mohou žalovat weby provozované komerčními společnostmi nebo obsahující reklamu za to, že odkazují na nelegální kopie, a jednotlivcům mohou vyhrožovat soudem, pokud odkazy neodstraní.

Kdy přesně jsou odkazy „poskytnuty za účelem dosažení zisku“ ale není jasně definováno – nejspíše do toho spadá už i malý reklamní banner od Googlu nebo Flattr tlačítko, a tedy pro správce serveru vytváří povinnost důsledně zjišťovat právní status všeho, na co chtějí odkazovat.

Vytváří to nebezpečný precedent a pro všechny evropské provozovatele webů to znamená značnou přítěž. Především to ale zdůrazňuje význam návrhů z mé loňské zprávy o kopírovacím monopolu: Evropská legislativa by měla jasně definovat, že odkaz nemůže být porušením kopírovacího monopolu.

Jenže eurokomisař Oettinger nemá nic takového v plánu, a naopak chce zavést ještě další omezení:

* * *

2. Odkazování na novinové články bude brzy také riskantní

Jak jsem poprvé napsala před dvěma týdny, plány Evropské komise zavést nový kopírovací monopol pro vydavatele novinových článku omezí svobodu odkazování.

Komise i vydavatelé novin pak společně toto tvrzení zdánlivě rezolutně popřeli:

„Nepožadujeme nic, co by mělo vliv na to, jak naši čtenáři […] sdílejí odkazy na sociálních médiích […] Rozhodně nepožadujeme daň z odkazů“ – Rada evropských vydavatelů, 5. září

„Jednotliví uživatelé stále budou mít možnost zveřejňovat […] odkazy na novinové články – včetně úryvků – na svém facebookové profilu nebo na Twitteru, aniž by za to museli platit“ – Eurokomisař Oettinger, 5. září

Jenže pokud bude finální návrh nové směrnice, který má být předložen příští týden, vypadat jako uniklá pracovní verze, pak je to jen slovíčkaření.

Pracovní verze jasně říká, že vydavatel novinového článku bude mít výhradní právo uchovávat a kopírovat libovolnou část článku – tedy i titulek a kratičké úryvky – po dobu 20 let. Není tam žádná výjimka pro sebekratší úryvky. Není tam žádná výjimka pro jednotlivce. Návrh tedy bude mít jasný dopad na to, co si dnes představujeme jako odkaz.

Moderní odkaz obsahuje úryvek

Od vynálezu webu se k odkazům na jiné stránky běžně přidává jejich titulek nebo krátká citace, které čtenářům ukazují, co na odkazované stránce najdou, a vybízejí je k návštěvě odkazu.

Sociální sítě to uživatelům v posledních letech zjednodušily a samy si z odkazovaných webů automaticky stahují úryvky, i když uživatel zveřejní jen holou adresu. Zde je koláž tří různých příkladů, které jsou všechny s návrhem nové směrnice v rozporu:

Koláž odkazů na sociálních sítích

Úryvky jsou reklama, ne krádež

Vkládání úryvků má samozřejmě odkazované stránce pomoci, ne jí uškodit. Tato funkcionalita dělá z holých adres lákavou reklamu na odkazovaný obsah.

Proto také vydavatelé novin do svých webů pečlivě vkládají speciální kód, který Twitteru, Facebooku a dalším serverům říká, jaký obrázek a jaký titulek mají zobrazovat u odkazů.

Kód pro vygenerování poutavých odkazů na sociálních sítích

Je tedy naprosto absurdní, aby vydavatelé současně prohlašovali, že sociální sítě a webové vyhledávače jim za tuto propagaci jejich novinových článků mají navíc ještě platit – že zobrazování této reklamy představuje krádež, že lidé po prohlédnutí úryvků již nemají zájem navštěvovat odkazované weby, čímž vydavatelé prý přicházejí o peníze, a že je potřeba prosadit nový zákon, který tuto strašlivou křivdu napraví.

Přesto však digitální eurokomisař Günther Oettinger udělal z těchto lobbistických požadavků základ své reformy kopírovacího monopolu. Podle všeho mu stačí i ta nejchatrnější výmluva, aby se začal ochotně snažit podepřít zavedený, ale upadající analogový průmysl uvalením nových poplatků na digitální platformy – bez ohledu na obrovské vedlejší škody pro uživatele a začínající firmy po celé Evropě.

Zaručeně to skončí fiaskem

Představa, že si internetové platformy nechají tohle vydírání líbit, je naivní – daleko spíše prostě upraví fungování své služby, aby se novým nesmyslným poplatkům vyhnuly, což mohou udělat několika způsoby: Mohou přestat zobrazovat úryvky, mohou uživatelům ztížit vkládání odkazů na novinové články, mohou poplatky přenést na uživatele, mohou v některých zemích odkazy blokovat, nebo se mohou z evropského trhu úplně stáhnout.

Tento odkaz není ve vaší zemi dostupný.
Tweet this!

V praxi tedy tento návrh jasně ohrožuje právo občanů EU zveřejňovat odkazy na novinové články tak, jak jsou zvyklí. Výroky Oettingera a lobbistů popírající tento fakt tedy buď ukazují jejich neuvěřitelnou naivitu, nebo se jen pomocí slovíčkaření pokoušejí odvést pozornost. Nedovolím, aby jim to prošlo, a v Evropském parlamentu budu dál bojovat za vaše právo sdílet odkazy.

Lobbisté vydavatelů navíc již mají plán pro okamžik, až nový zákon nevyhnutelně skončí fiaskem. Vyzradil ho jeden nedávný tweet: Omezování najednou veledůležité svobody uživatelů sdílet odkazy budou svádět na provozní změny, které internetové platformy budou muset udělat kvůli dodržení zákona.

A „svobodou uživatelů sdílet odkazy“ budou samozřejmě doopravdy myslet „povinnost internetových platforem jim platit.“

* * *

Tady je infografika, jaký dopad bude mít Oettingerův návrh kopírovacího monopolu na odkazy na Twitteru, kterou můžete sdílet:

Infografika

 

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.