»Národní hranice na webu zůstanou. Návrh strategie Komise nemá sebemenší ambici na vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě« – takto hodnotí návrh strategie jednotného digitálního trhu, který včera unikl na veřejnost, Julia Reda, europoslankyně za Pirátskou Stranu (via Politico).

»Ambice ›zrušit národní sila‹ v autorském právu ustoupila politickým handlům. Slátaná opatření proti geoblockingu byla vyměněna za tvrdší vynucování porušování kopírovacího monopolu. Komise dělá obrovskou chybu, když ustupuje tlaku průmyslu v oblasti, kde tisíce Evropanů žádaly více Evropy!«

»Musíme skončit s praktikami odstřihování lidí od digitálního obsahu na základě jejich geografické polohy. Když se v dokumentu mluví o ›přenositelnosti‹ legálně nabytého obsahu, naprosto se nebere v potaz, že v mnoha zemích EU se dnes celá řada děl vůbec nedá zakoupit. Streamovací služby jako YouTube jsou financovány z reklamy, veřejnoprávní vysílání zase z daní a poplatků. Zavedení portability nabytého obsahu tak nezmění fakt, že řada děl zůstane ›ve vaší zemi nedostupná‹. Komise chce povolit geoblocking tam, kde by ›náklady spojené s přeshraniční e-komercí byly příliš vysoké. Co však potřebujeme, není jen ›roaming pro Netflix‹, nýbrž Internet bez hranic a diskriminace. Kupříkladu kulturním a jazykovým minoritám již nesmí být technologicky bráněno přistupovat ke kulturní nabídce napříč hranicemi. Toto je základní pilíř EU a nesmíme slevit na jeho digitální implementaci.«

»Kromě značných změn v návrhu, zde bude stále 28 různých autorských zákonů v EU. Bez harmonizace alespoň výjimek a omezení, nemůže být jednotný digitální trh zaveden. Takto bude stále v některých státech nelegální sdílet vlastní fotografie veřejné památky – to je naprosto nepochopitelné. Každodenní online aktivita lidí bude stále zatížena právní nejistotou – od prostého sdílení odkazu po moderní kulturní praktiky jako audiovizuální citace. 28 balíků pravidel bude i nadále překážkou jak pro Evropské startupy, na jejichž význam Komise jinde pěje neupřímnou chválu, tak i pro kulturní instituce jako knihovny a archivy

»Na druhou stranu, porušování autorského práva se v návrhu uvádí jedním dechem s propagací terorismu a zneužíváním dětí. Komise se tváří, že zvažuje online platformy pro aktivní monitoring uživatelského obsahu. Tento přístup nejen, že ještě více ohrožuje lidská práva online, ale také zvedá cenu vývoje online platforem způsobem, který předává trh několika velkým korporacím.«

dsm-monitor

»Pokud Komise zásadním způsobem nezlepší tento návrh, promeškáme možnost vytvořit funkční jednotný Evropský digitální trh. Mohu jen doufat, že poznámka ›toto je ještě potřeba odzdrojovat‹ neznamená, že v plánu je už jen ospravedlnit tyto plány.«

Julia Reda je zpravodaj evaluace Směrnice k Autorskému právu z roku 2001 v Evropském parlamentu. Výbor pro právní záležitosti bude o její zprávě hlasovat 6./7. Května. Plenární hlasování se očekává 10. Června.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.