5 συμπεράσματα από την πρώτη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την τοποθέτησή της σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση στην πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η δεύτερη πιο σημαντική ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό: η ψήφος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που ηγείται του ζητήματος, θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο. Το αποτέλεσμα της […]

more ›

Μόνο 9 μέρες έμειναν για την απόρριψη της χειρότερης έκδοσης της πρότασης για την επέκταση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη

Οι απόψεις δύο κόσμων πρόκειται να συγκρουστούν στην κρίσιμη ψηφοφορία για την πνευματική ιδιοκτησία την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε διαδικασίες εύρεσης μια κοινής τοποθέτησης πάνω στο θέμα της μεταρρύθμισης της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο βασικές λειτουργίες […]

more ›