Μια ηλιόλουστη ημέρα στη μέση της νύχτας…: Αντιδράσεις για την έκθεση μου στην αξιολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων

 What do you see?

Aυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιαςμεταρρύθμισης των πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνει τελικά υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων στον 21ο αιώνα.
–Marcin Maj, Dziennik Interautów

Χαμένοι [των προτάσεων της έκθεσης] είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες […]: χάνουν την προστασία πάνω στα κείμενα τους και στις εικόνες τους και γίνονται δεύτερης […]

more ›

Έκθεση: Οι κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ

Αυτό είναι το βασικό εύρημα του σχεδίου της έκθεσής μου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αξιολογεί την Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του 2001:

Παρά το γεγονός ότι η οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή, στην πραγματικότητα, σήμερα, εμποδίζει την ανταλλαγή της γνώσης και του πολιτισμού πέρα από τα σύνορα.

[…]

more ›

Η επερχόμενη έκθεση μου για τα πνευματικά δικαιώματα της ΕΕ

Η πρώτη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικείμενη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, θα είναι μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας για το θέμα αυτό από το 2001 (η λεγόμενη “Infosoc Directive”).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έχει ορίσει εισηγητή αυτής της έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα πρέπει […]

more ›