»Ni odobreno za objavo«

»Medtem ko so številni faktorji povzročili upad prihodkov za časopise in upad števila staromodnih časopisov, novičarski agregatorji dosegajo ravno nasprotni učinek« in »Tveganja, ki jih platforme za novičarske agregatorje povzročajo medijskemu pluralizmu pri sprejemanju novic, ne moremo obravnavati na podlagi avtorskega prava«.

Zgornja citata ne prihajata s strani Piratke v Evropskem parlamentu, niti s strani zbora učenjakov s področja avtorskega prava, ki odločno nasprotujejo uvedbi dodatne plasti tega prava. Nahajata se v raziskavi, ki jo je opravil raziskovalni center Evropske komisije (JRC). Nisem presenečena, če vam zgornja citata ne zvenita znano: Trideset strani dolga raziskava JRC, s katero so raztrgali plane Komisije glede založniškega avtorskega prava, nikoli ni prišla na dan.

Na podlagi številnih zahtev za prosti dostop sem pridobila verzijo osnutka, ki ga Komisija do danes še ni objavila.

DG CNECT, maj 2017: ne objavljaj!

Pridobila sem tudi dele elektronskega pogovora, v katerem je Generalni direktorat Evropske komisije CNECT na podlagi svoje višje pristojnosti ukazal JRC-ju, naj preneha z objavo raziskave. Medtem ko imajo ti elektronski pogovori še nekaj lukenj – med oktobrom 2016 in majem 2017 se pojavi opazna tišina – lahko iz obnašanja Komisije potegnemo nekaj zaključkov. To pa zaenkrat ne pomeni nič dobrega. JRC je načrtoval objavo študije novembra 2016. Študija bi predstavljala dragocen prispevek k političnim debatam, ki se vrtijo okoli načrtov Komisije glede avtorskega prava, vendar ne na način, kot bi si Komisija želela. Namesto tega smo priča papirni sledi, ki kaže na strukturni problem v načinu, na katerega Evropska komisija obravnava akademske dokaze. Ne moremo se izogniti vtisu, da Komisija proaktivno objavlja študije, ki so v skladu z njenimi političnimi prepričanji, in se požvižga na dejstvo, da prikriva študije, ko jih nekdo vzame pod drobnogled.

 

Kaj pravi raziskava

Osnutek raziskave, ki sem ga pridobila, je trezna analiza medijskega okvirja in vlog novičarskih agregatov, ki se še uveljavljajo. Po besedah raziskave nam dostopni empirični dokazi razkrivajo, da imajo časopisi pravzaprav korist od novičarskih agregatnih platform – o čimer v končni fazi priča tudi prizadevanje založnikov, da zasedejo mesto znotraj teh agregatov.

Raziskava nadaljuje z analizo posledic spremembe avtorskega prava v Španiji in Nemčiji, ki jo Evropska komisija na vsak način želi reproducirati na evropski ravni. V nasprotju s tem, kar sta Španija in Nemčija želeli doseči, tržne sile to novo avtorsko pravo ocenjujejo kot neuporabno, kar je v skladu s trenutnimi ekonomskimi modeli pri tovrstnih tržiščih. Avtorji študije predlagajo, da bi se časopisni prihodki lahko povečali kvečjemu z boljšim sodelovanjem med časopisnimi založniki in novičarskimi agregatorji (za kar ni potrebno spreminjati avtorskega prava).

Kako nam je JRC razkril raziskavo

Spomnimo se, da Evropska komisija periodično pozablja na raziskave o avtorskem pravu. Letos sem odkrila študijo, ki raziskuje povezavo med nelegalnimi prenosi in legalno prodajo avtorsko zaščitenih del. To študijo je Komisija prejela, vendar je nikoli ni objavila. Zatem sem na Evropsko komisijo naslovila še eno zahtevo za pridobitev dostopa do vsehštudij, povezanih z avtorskim pravom (objavljenih in neobjavljenih) od leta 2013 naprej. Tik pred potekom roka za odgovor je Komisija naglo objavila več do tedaj neizdanih študij na temo avtorskega prava. Nekatere izmed njih so nabirale prah od leta 2014. JRC je v odgovoru na mojo zahtevo po dolgem času navedel tri raziskave »v teku«, med katerimi je bila »Ekonomija spletnih novičarskih agregatov in sorodnih pravic za založnike«. Da nam je JRC razkril prej omenjeno študijo, pa smo morali napisati še eno zahtevo za dostop do dokumentov.

Kaj sledi

Predsedniku Evropske komisije sem poslala pismo. Poslala sem ga tudi podpredsedniku, ki je zadolžen za portfelj digitalnega enotnega trga, in Komisarju Generalnega direktorata CNECT. Pozvala sem jih, naj prenehajo z zmedo akademskih študij in sledijo svojemu zastavljenemu cilju oblikovanja politike, ki temelji na dejstvih – tudi, ko pride do močno politizirane debate o avtorskem pravu…

Odgovor JRC ima precej lukenj. Ker sem težko verjela, da med oktobrom 2016 in majem 2017 ni potekala nobena komunikacija, sem na JRC naslovila »potrdilno prošnjo«, naj opravijo preiskavo o tem, ali je bila zahteva za dostop do dokumentov pravilno procesirana in če je možno najti in izdati več informacij.

Te podatke bi bilo veliko težje odkriti brez pomoči platform, kot je asktheeu.org, spletno orodje, ki ga poganjajo nevladne organizacije in s katerim lahko pošljemo informacijske zahteve vsem evropskim institucijam. Za njihovo delo sem jim izredno hvaležna. Rada bi vas spodbudila, da uporabite asktheeu.org pri svojem delu.

Medtem pa se bodo pogajanja v Odboru za pravne zadeve Evropskega parlamenta nadaljevale, jaz pa se bom borila za preprečitev teh škodljivih načrtov. Razumna alternativa, ki se imenuje »domnevano pravilo«, je že na mizi.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.