Internet je naša največja in najbolj egalitarna javna sfera: ljudje nikoli prej niso imeli možnosti objavljanja ustvarjalnih del povsod po svetu, zastonj in brez potrebe po odobravanju. Vendar nekateri to hočejo spremeniti.

cc-by Karl Baron

Odprt in participatoren internet so omogočili zakoni, ki ščitijo internetne ponudnike in spletne platforme pred sprejemanjem odgovornosti: nadziranje vsega, kar počnejo uporabniki, ni naloga, ki bi jo opravljale platforme. Ni njihova krivda, če uporabniki kršijo avtorsko pravo – vsaj v kolikor takoj reagirajo, ko izvejo, da se je zgodila kršitev.

Brez teh zakonov danes ne bi poznali YouTuba in SoundClouda. Za večino izmed nas bi internet izgledal kot kabelska televizija: vsebino bi lahko konzumirali, vendar ne bi mogli aktivno sodelovati.

Dokumenti, ki jih je danes objavil Statewatch, razkrivajo naslednje: francoska, španska in portugalska vlada se trudijo spremeniti odprti internet v strogo kontroliranega, kot vidimo na primeru kabelske televizije, kjer peščica velikih podjetij odloča, kaj se bo predvajalo.

Navijaški mehanizmi cenzure

Francoska, španska in portugalska vlada želijo poostriti zakon, ki ga je predlagala Evropska komisija. Tovrstni zakon bi prisilil raznovrstne internetne platforme, da uvedejo “cenzurne mehanizme”, ki bi nadzirali vso naloženo vsebino in poskusili preprečiti kršitve avtorskega prava. Predlogu Komisije želijo dodati zahtevo, da platforme avtomatično umaknejo medije, ki so bili kadarkoli označeni za kršitve ne glede na kontekst. (“staydown”).

Po zakonu mora vsak video tvojega mačka, ki si ga delil s pomočjo aplikacije, prestati filtre, ki jih nadzirajo medijska podjetja. Z drugimi besedami, imeli bi pravico do veta za vsako naloženo vsebino na internetu. Ti filtri ne bi mogli zaščititi tvoje pravice do citiranja, do ustvarjanja parodij in do uporabe obstoječih del, kot sedaj omogočajo izjeme avtorskega prava.

YouTube že ima nameščene podobne filtre. Pod pritiskom imetnikov pravic je postal ena izmed prvih platform, ki je iz tega napravila poslovni model. Izkušnje kažejo, da ti filtri redno odstranjujejo legalno vsebino in ustrahujejo šibkejše ustvarjalce. Danes mnogi imetniki pravic priznavajo, da sistem “Content ID” služi kot orodje za povečanje moči YouTuba, pa vendar to ne ustavlja glasbene industrije pred lobiranjem, da ti “mehanizmi cenzure” postanejo obvezni na vsakem koraku.

Ukinitev zakona, ki nam je prinesel internet, kot ga poznamo

Te tri države pa hočejo še dlje: eksplicitno zatrjujejo, da hočejo internetnim platformam v celoti odvzeti ključno zaščito pred odgovornostjo. Vsaka aplikacija, vsaka stran in vsako startup podjetje, ki uporabnikom omogoča nalaganje vsebine in ponuja “funkcije, kot so kategorizacija, predlogi [ali] plejliste” je lahko neposredno toženo za vsako kršitev avtorskega prava s strani svojih uporabnikov.

To bi uničilo marsikatero tovrstno platformo v Evropi in ustavilo razvoj novih platform.

Napad na svobodo govora

Medtem ko so te tri države pripravljale svoje načrte, je na ducate organizacij za človekove pravice in neodvisnih akademikov jasno svarilo, kam bi nas takšne ideje lahko privedle:

“[To] bi predstavljalo nesorazmerno breme za ponudnike platform […] Privedlo bi k sistematičnemu pregledovanju osebnih podatkov. […] Filtrirni sistemi bi uporabnikom odvzeli možnost svobode izražanja.”
56 profesorjev in strokovnjakov za avtorsko in internetno pravo (20. oktober)

Zahteva po filtriranju vsebine bi na takšen način kršila svobodo izražanja. […] Vodila bo k pretiranemu filtriranju in izbrisu vsebine, po eni strani bo omejila svobodo posredovanja informacij, po drugi strani pa bo omejila svobodo po prejemanju informacij.”
Zveza več kot 50 organizacij za človekove pravice, vključno s Human Rights Watch in Reporters without Borders (16. oktober)

Te tri vlade trdijo, da s prizadevanjem za uresničitev teh groznih idej predstavljajo interese svojih ljudi. Če živiš v Franciji, Španiji ali na Portugalskem, vendar ne podpiraš teh načrtov, je čas, da to poveš svojim predstavnikom in lokalnim medijem!

Medtem se morajo ostale države članice v Evropskem svetu zoperstaviti tem trem ustrahovalcem avtorskih pravic.
‘The blockquote can’t be more than 117 characters

Ne smemo dopustiti, da internet postane kabelska TV, da bi ustregli interesom peščice velikih podjetij. Tweet this!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.