Τι ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά “ξέχασε” να μας το πει

Επηρεάζει αρνητικά τις νόμιμες πωλήσεις η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας; Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα με προφανείς επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Ολλανδική εταιρεία Ecorys ένα συμβόλαιο αξίας €360.000 προκειμένου να διενεργήσει μια έρευνα πάνω στο ερώτημα αυτό.

Η έρευνα των 300 σελίδων παραδόθηκε […]

more ›