EU lyssnar – gör din röst hörd för att förhindra att upphovsrätt kontrollerar det offentliga rummet och hur vi delar med oss online

En europeisk upphovsrättsreform har skjutits upp (igen) till september för att låta Europakommissionen be om synpunkter på två frågor som de inte lyckas besluta om:

Panoramafrihet: Bör du ha rätten att ta och använda bilder från allmän plats överallt i EU utan att riskera att du eller appen du använder för att dela din bild […]

more ›

Observera att vi inte översätter alla våra artiklar till Svenska. Se den Engelska versionen för en mer fullständig översikt.

more ›