Η επερχόμενη έκθεση μου για τα πνευματικά δικαιώματα της ΕΕ

Η πρώτη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικείμενη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, θα είναι μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας για το θέμα αυτό από το 2001 (η λεγόμενη “Infosoc Directive”).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έχει ορίσει εισηγητή αυτής της έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα πρέπει […]

more ›