Rapporteur Axel Voss (EPP) weigerde om de kritiek op adequate wijze te verwerken en een op consensus gebaseerde meerderheid voor een alternatief voorstel te mobiliseren. Gevolg: er zijn nu meer dan 200 afzonderlijke amendementen ingediend. Europarlementariërs zullen op woensdag 12 september stemmen over elk van deze amendementen.

Hieronder de opties waar de EP-leden over moeten beslissen. Bel vandaag nog uw Europarlementariërs en dring er bij hen op aan om een van de voorstellen te ondersteunen die géén filteren van uploads of het beperken van linken vereisen!

Artikel 13: uploadfilters?

Het verworpen voorstel [Link]
 • Platforms zijn aansprakelijk voor alle inbreuken op het auteursrecht door de gebruikers
 • Platforms moeten uploadfilters gebruiken
 • Uitzonderingen voor Wikipedia, GitHub en een paar anderen
EVP-groep [Download]

Heeft nog steeds uploadfilters tot gevolg, maar:

 • Beperkt tot platforms die “aanzienlijke hoeveelheden” aan uploads bevatten en deze “promoten”
 • Vrijstellingen voor kleine bedrijven
ALDE-groep (EP-lid Cavada) [Download]

Heeft nog steeds uploadfilters tot gevolg, maar:

 • Richt zich op het gebruik van filtering om herhaalde uploads van eerder geïdentificeerde inbreuken te voorkomen
 • Rechtenhouders zijn aansprakelijk voor ongerechtvaardigde verwijderingen
 • Menselijke beoordeling van klachten door derden
EP-lid Schaake samen met individuele leden van EVP, S&D, ECH & ALDE [Download]
 • Wanneer het video’s of muziek betreft, zijn actieve en commerciële platforms aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht door gebruikers
 • Platforms zullen worden gestimuleerd om d.m.v. filtering aansprakelijkheid te voorkomen, maar de lidstaten zijn verplicht om filters te voorkomen — hoe, blijft onduidelijk
S&D EP-leden Wölken, Stihler, Weidenholzer samen met individuele leden [Download]
 • Actieve platforms moeten faire licentieovereenkomsten sluiten
 • Platforms moeten rechtenhouders toegang bieden tot een interface om automatisch publiekelijk toegankelijke uploads te inspecteren en verwijdering ofwel het genereren van inkomsten aan te vragen
 • Uploaders hebben 48 uur om verwijderingsverzoeken aan te vechten, waarbij de uploads online blijven, maar mogelijk uit de zoekresultaten worden verwijderd
 • Geen aansprakelijkheid, maar zodra eenmaal auteursrechtelijk beschermde content wordt geïdentificeerd [door de houder van het auteursrecht], moeten alle verdiende inkomsten naar de rechtenhouders gaan
IMCO & LIBE-commissies, Groenen/EVA groep [Download]
 • Actieve platforms moeten faire licentieovereenkomsten sluiten
 • Duidelijk onderscheid tussen platforms die auteurs onrechtvaardig behandelen en degenen die uploads van inbreukmakend materiaal niet kunnen voorkomen, maar dit op geen enkele wijze aanmoedigen
 • Verbod op wetten en contracten die uploadfilters voorschrijven
EVDD & GUE groepen

 • Schrap artikel 13: geen wijziging van bestaande wetgeving

Uploadfilters met beperkte uitzonderingen blijven uploadfilters: een dure maar foutgevoelige censuurinfrastructuur. Rechtmatige berichten worden geblokkeerd, omdat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen rechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals parodieën) en inbreuk op het auteursrecht. De waarborgen die zijn voorgesteld door Voss en Cavada zijn niet genoeg om de zorgen van wetenschappers, internetexperts, mensenrechtenorganisaties en vele anderen weg te nemen.

Het beperken van de aansprakelijkheid tot gebruikersuploads voor muziek- en videoplatforms is een stap in de goede richting, die veel andere platforms (forums, openbare chats, source code repositories, enz.) vrijwaart van de negatieve gevolgen.

“Uitbesteding” naar rechtenhouders van de inspectie naar inbreuk op het auteursrecht door middel van een API — op voorwaarde van een eerlijk proces — is een interessant idee en beslist veel beter dan algemene aansprakelijkheid. De implementatie zou echter nog steeds een uitdaging zijn voor startups.

* * *

Artikel 11: een “linkbelasting”?

Het verworpen voorstel [Link]
 • Zelfs voor de kortste fragmenten van nieuwsartikelen (zelfs enkele woorden), zoals die vaak worden gebruikt in hyperlinks, is een licentie vereist.
EVP-groep [Download]

Zoals het verworpen voorstel, maar:

 • Links mogen “enkele woorden” van het artikel bevatten
ALDE-groep (EP-lid Cavada) [Download]

Zoals het verworpen voorstel, maar:

 • Uitzondering voor “zeer korte fragmenten” en pure feiten
EP-lid Schaake samen met individuele leden van EVP, S&D, ECH & ALDE [Download]
 • Vereenvoudig licentie– en auteursrechthandhaving voor persuitgevers
 • Platforms moeten zich houden aan hoe (en of) nieuwssites willen dat hun artikelen worden weergegeven volgens het ‘robots.txt’-protocol
Groenen/EVA groep (oorspronkelijk van EVP EP-lid Comodini) [Download]
 • Vereenvoudig licentie– en auteursrechthandhaving voor persuitgevers
EVDD-groep

 • Schrap artikel 11: Geen wijziging van bestaande wetgeving

Met hun voorstellen geven Voss en Cavada eindelijk toe dat mijn waarschuwingen gegrond waren, nadat ze zich daar zo lang tegen hadden verzet: het nieuwe aanvullende recht van artikel 11 zou inderdaad de hyperlink, een fundamentele bouwsteen van het internet, in gevaar brengen.

Het toestaan van “afzonderlijke woorden” uit het artikel in de link is echter bijna erger dan het afgewezen voorstel: het houdt in dat omgekeerd het weergeven van de volledige titel NIET is toegestaan. Maar je zult nauwelijks een link op het net vinden die niet minstens gelabeld is met de titel van het gelinkte artikel – en dat is voor de persuitgevers op geen enkele manier schadelijk. Cavada’s uitzondering voor “zeer korte tekstfragmenten” is gewoon een kopie van de reeds mislukte Duitse naburige rechtwetgeving, waar de rechtbanken sinds de invoering vijf jaar geleden ruzie maken over de betekenis van “zeer korte tekstfragmenten”, zonder ook maar één stap dichter bij het antwoord te komen. Uitgevers hebben miljoenen aan deze proceskosten betaald, aan deze rechtszaken en innovatieve, jonge startups zijn aangeklaagd en over de kop gegaan. Geen van deze twee voorstellen komt zelfs maar in de buurt van het wegnemen van de kritiek van 169 auteursrechten-wetenschappers op het bijkomstig auteursrecht.

Het redelijk alternatief blijft de zogenaamde “presumptieregel”, waarmee uitgevers effectief het auteursrecht op hun artikelen kunnen afdwingen zonder je vrijheid om te linken in het gedrang te brengen.

Platforms te verplichten om persuitgevers volledige controle te geven over hoe hun artikelen worden weergegeven (met behulp van ‘robots.txt’) geeft voorrang aan één belangengroep boven de anderen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Dit voorstel zou echter wel de aanzienlijke nevenschade voor de vrijheid om te linken voorkomen; een onvermijdelijk gevolg van een bijkomstig exclusief auteursrecht.

* * *

Artikel 3: text- en data mining (‘TDM’)

Het verworpen voorstel [Link]
 • Datamining toegestaan voor onderzoeksorganisaties en uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek
 • De lidstaten kunnen vrijwillig aanvullende TDM-groepen toestaan, tenzij dit recht uitdrukkelijk is voorbehouden
Groenen/EVA-groep (oorspronkelijk een compromisvoorstel van EP-lid Voss, later ingetrokken) [Download]

Datamining is toegestaan wanneer …

 • … het niet uitdrukkelijk is voorbehouden
 • … het wordt uitgevoerd voor niet-commerciële doeleinden door onderzoeksinstellingen en cultureel erfgoedinstellingen
 • … er al licenties bestaan die uittreksels en duplicaties toestaan
EP-lid Schaake samen met individuele leden van EVP, S&D, ECH & ALDE [Download]
 • Datamining is toegestaan waar sprake is van rechtmatige toegang: “Het recht om te lezen is het recht om te mijnen”

De kwestie van text- en datamining heeft minder publieke aandacht gekregen, maar als het artikel ongewijzigd blijft, zal het beperken hoe individuen, journalisten, startups en vele anderen kunnen werken met data. De ambities van Europa om de wereldleider in AI-ontwikkeling te worden, zouden fundamenteel in gevaar worden gebracht.

Hoewel wij in de Groenen/EVA-groep altijd “het recht om te lezen is het recht om te mijnen” hebben gesteund en dit blijven doen, hebben we er ook voor gekozen het oorspronkelijke compromisvoorstel van EP-lid Voss, dat hij later heeft weer ingetrokken, als een amendement in te dienen, omdat dit een betere kans heeft op een meerderheid. (Als geen van de alternatieve voorstellen wordt gekozen, blijft de oorspronkelijke tekst staan.)

* * *

Daarnaast heb ik nog een paar amendementen ingediend om een aantal slechte beslissingen van de Juridische Commissie te corrigeren [Download]:

 1. Recht op Remix: een nieuwe verplichte uitzondering op het auteursrecht voor door gebruikers gegenereerde content (ingediend samen met ALDE, GUE en EVDD, alsmede meer dan 50 individuele parlementsleden uit het gehele politieke spectrum) — dit voorstel werd in de Commissie juridische zaken met één stem verworpen.
 2. Voeg een copyright-uitzondering toe voor de vrijheid van panorama (ingediend samen met GUE en 50 individuele EP-leden) — eerder nipt verworpen in de Juridische Commissie.
 3. Verduidelijking dat hyperlinks geen inbreuk op het auteursrecht zijn — in de Commissie juridische zaken met slechts één stem verworpen.
 4. Verwijder het voorgestelde extra auteursrecht voor organisatoren van sportevenementen — dat eerder ternauwernood is toegevoegd door de Juridische Commissie.
 5. Schrap een gevaarlijke wijziging van artikel 6 door de Juridische Commissie, waarin wordt gesteld dat een kopie als gevolg van een uitzondering op het auteursrecht niet mag worden gebruikt voor een tweede uitzondering op het auteursrecht. Een universiteitsbibliotheek mag dan bijvoorbeeld geen gekopieerde boeken gebruiken voor educatieve doeleinden die oorspronkelijk zijn gemaakt voor bewaardoeleinden.

Update, 6 september 2018: de volledige lijst met amendementen is nu hier beschikbaar.

* * *

Deze stemming is onze beste kans om te voorkomen dat de EU-auteursrechtenhervorming blijvende schade toebrengt aan het open internet. Jullie allemaal hebben deze tweede kans mogelijk gemaakt door vóór de zomer te protesteren tegen de uploadfilters en het aanvullende auteursrecht bij ons — we hebben samen geschiedenis geschreven.

Nu moeten we doorzetten: bel vandaag nog uw europarlementsleden en vraag hen om een optie te kiezen die uploads niet filtert of het linken beperkt.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.