Het Europees Parlement heeft op 12 september zijn standpunt over de hervorming van het auteursrecht van de EU vastgesteld. De wijzigingen aan de controversiële voorstellen voor uploadfilters en een EU-brede “linkbelasting” bleven slechts cosmetisch.

Definitief stemresultaat: 438 voor, 226 tegen, 39 onthoudingen

Het besluit is een zware slag voor het vrije en open internet. Het Europees Parlement steunt de invoering van nieuwe juridische en technische beperkingen op wat we mogen mededelen en doorgeven op het internet. De winsten van een paar grote bedrijven krijgen voorrang op de vrijheid van meningsuiting. De principes die het internet maken wat het tegenwoordig is worden overboord gezet.

De door het Europees Parlement aangenomen versie van controversieel artikel 13 (366 stemmen voor, 297 tegen) maakt alle, behalve de kleinste internetplatforms, aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken van hun gebruikers. Deze wet laat websites en apps geen andere keuze dan foutgevoelige uploadfilters in te zetten. Deze algoritmen zullen alles dat we willen publiceren van tevoren moeten goedkeuren. Volledig legale werken zoals parodieën en memes zullen onvermijdelijk in het sleepnet van de filters blijven hangen.

Het aangenomen artikel 11 (393 stemmen voor, 279 tegen) maakt de reproductie van meer dan “enkele woorden” van nieuwsartikelen licentieplichtig en is ook van toepassing op hyperlinks. Het volgt het Duitse aanvullende auteursrecht voor persuitgevers nauwgezet. In de vijf jaar na de invoering betekende de Duitse ‘linktaks’ geen enkele journalist of uitgever een cent aan extra inkomsten; nieuwkomers in de nieuwssector moesten het erom opgeven. De rechtbanken zijn nog steeds niet in staat gebleken om de onzekerheid weg te nemen over wat wel en wat niet is toegestaan. Dezelfde puinhoop wacht ons nu op EU-niveau — er zijn geen argumenten aangevoerd waarom het dit keer niet net zo zou gaan, behalve wensdenken.

Het Europees Parlement begint nu aan de laatste onderhandelingen met de Europese Raad, die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt. Jammer genoeg worden alle zorgen van de wetenschap en het maatschappelijk middenveld die ertoe leidden dat de tekst in juli werd afgewezen nog steeds bevestigd. Tenzij uploadfilters expliciet worden uitgesloten tijdens de onderhandelingen, zal het publieke protest alleen maar toenemen en de hele richtlijn kan nog steeds worden verworpen wanneer over de richtlijn vlak voor de Europese verkiezingen van volgend jaar een eindstemming wordt gehouden.

Volg dit blog voor een vergelijking tussen de standpunten van de Europese Raad en het Europees Parlement over de controversiële artikelen 11 en 13.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.