De EU-plannen voor hervorming van het auteursrecht bedreigen de ontwikkeling van vrije en open source software.

De strijd om de Europese auteursrechtrichtlijn gaat door, waarbij de nadruk ligt op het plan om upload filters te introduceren. Kortom, online platforms zouden worden verplicht om de uploads van hun gebruikers te controleren met behulp van geautomatiseerde filtering om te proberen inbreuk op auteursrechten te voorkomen. Aangezien de meeste online communicatie bestaat uit uploads naar verschillende platforms, hebben dergelijke ‘censuurmachines‘ grote consequenties, met inbegrip van vrije en open source software (FOSS) repositories.

Op deze platforms werken ontwikkelaars van over de hele wereld samen aan softwareprojecten die iedereen vrijelijk kan gebruiken en aanpassen. Geautomatiseerde filters zouden gegarandeerd veel onterechte afkeuringen opleveren, omdat filters geen begrip hebben van de vrije licenties die worden gebruikt in de FOSS-wereld. Automatische verwijdering betekent dat uploaders schuldig worden verondersteld totdat ze onschuldig zijn verklaard: legitieme bijdragen zouden in deze situatie worden geblokkeerd.

De recente verontwaardiging hierover in de FOSS-gemeenschap laat enkele resultaten zien: onze zorgen trekken de aandacht van de wetgever. Jammer genoeg begrijpen de meeste wetgevers het probleem niet en trekken ze de verkeerde conclusies. Nu we weten hoe krachtig de stem van de gemeenschap is, is het des te belangrijker om door te gaan met ons te laten horen!

Hoe heeft het zover kunnen komen?

De aanleiding voor dit wetsvoorstel was een strijd tussen grote bedrijven, de muziekindustrie, aan de ene kant, en YouTube, aan de andere kant, over geld. De muziekindustrie klaagde dat ze minder vergoeding krijgen voor iedere keer dat een van hun muziekvideo’s wordt afgespeeld op een videoplatform zoals YouTube, dan wanneer hun tracks worden beluisterd op abonnementsdiensten zoals Spotify. Het verschil hebben ze als zogenaamde “value gap” (‘waardeverschil’) bestempeld. Hun lobbyisten vonden bij de Europese Commissie een gewillig oor: de wet voor uploadfilters is hoofdzakelijk bedoeld om de muziekindustrie een onderhandelingstroef te geven om in de onderhandelingen meer geld van Google te kunnen eisen. Ondertussen zijn alle andere platforms mee het strijdperk ingetrokken – met inbegrip van ontwikkelplatforms en hun gebruikers.

Het lobbywerk heeft bij veel wetgevers het verkeerde idee ingebakken, dat platforms die uploads voor winst hosten noodzakelijkerwijs makers uitbuiten.

Code sharing

Er zijn echter veel voorbeelden waarbij er een symbiotische relatie is tussen platform en makers. Ontwikkelaars gebruiken en uploaden vrijwillig naar softwarerepository’s, omdat de platforms waarde toevoegen. Hoewel Github een bedrijf met winstoogmerk is, ondersteunt het non-profitprojecten, door gratis hosting van open source-projecten te bekostigen met de inkomsten van commercieel gebruik van de services van de site. Open source-activiteiten worden zo geraakt door een wet die is ontworpen om een strijd tussen gigantische bedrijven te reguleren.

In een recente blogpost luidde Github de noodklok, onder vermelding van drie redenen waarom uploadfilters een verschrikking zijn voor softwareprojecten:

  1. Programmacode moet volgens deze wet worden gefilterd omdat deze in de regel auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Dit terwijl veel ontwikkelaars hun code juist willen delen met een open-sourcelicentie.
  2. Het risico op onterechte afkeuringen is erg groot omdat verschillende delen van een softwareproject onder verschillende licentievoorwaarden kunnen vallen, wat erg moeilijk is voor geautomatiseerde technologie om adequaat te verwerken.
  3. Het automatisch verwijderen van code die wordt verdacht van inbreuk op het auteursrecht kan desastreuze gevolgen hebben voor softwareontwikkelaars die hebben voortgebouwd op gemeenschappelijke bronnen die mogelijk plotseling verdwijnen.

De zorgen worden gehoord

In hun meest recente ontwerp wil de Raad van de Europese Unie “non-profit open-source softwareontwikkelingsplatforms” uitsluiten van de verplichting om uploads te filteren. Dit amendement is een rechtstreeks gevolg van protesten van de FOSS-gemeenschap. Echter, een dergelijke uitzondering zou geen betrekking hebben op commerciële platforms zoals Github en vele anderen, als zelfs maar één tak van hun activiteiten een winstoogmerk heeft.

In plaats van het basisprincipe uitgangspunt van de wet in twijfel te trekken, proberen politici kritiek te onderdrukken door steeds meer specifieke uitzonderingen voor te stellen voor diegenen die op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat de wet hen nadelig zou beïnvloeden. Het maken van zo’n lijst met uitzonderingen is een sisyphus-arbeid het zal zeker niet slagen om alle bijwerkingen te voorspellen en uit te sluiten. In plaats daarvan moeten upload filters in hun geheel worden verworpen als disproportionele maatregel die het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting online in gevaar brengt.

We kunnen het!

Om dit te bereiken, hebben we uw hulp nodig. De FOSS-gemeenschap kan niet alleen problemen met code oplossen: het heeft meer politieke macht en bondgenoten in het Parlement dan ze zelf weet. We hebben al laten zien dat we verandering teweeg kunnen brengen. U kunt nu als volgt actie ondernemen:

  1. Onderteken de open brief bij SaveCodeshare.
  2. Gebruik de gratis tool van Mozilla om Europarlementariërs te bellen.
  3. Stuur de belangrijkste spelers in de juridische commissie van het Parlement een Tweet met FixCopyright.

Technische aanvulling:

  • Er zijn in hoofdzaak drie spelers bij het wetgevingsproces betrokken. De Commissie heeft een eerste wetsvoorstel opgesteld, waarop het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voorstellen om wijzigingen aan te brengen kunnen indienen. Binnen het Parlement wordt deze wetgeving eerst besproken in de Juridische Commissie, waarbij elke fractie een onderhandelaar benoemt. Zodra het Comité heeft ingestemd met het compromis dat door de onderhandelaars is vastgesteld, wordt het in de plenaire vergadering van het Parlement in stemming gebracht, voordat de onderhandelingen met de andere instellingen beginnen. Het exacte wetgevende pad tot nu toe vindt u hier.

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.