Możliwości europejskich przedsiębiorstw typu start-up w zakresie wprowadzania innowacji, konkurowania w globalnej gospodarce cyfrowej oraz generowania wzrostu i miejsc pracy w Europie są zagrożone w związku z proponowanym rozszerzeniem prawa autorskiego.

Wskutek tych przepisów pewne jest, że następny Facebook lub Google nie powstanie w Europie – ostrzegali założyciele przedsiębiorstw z całej UE na ostatnim posiedzeniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Najpierw wysłuchajmy opinii środowiska przedsiębiorstw typu start-up:

Skutki proponowanego prawa będą następujące:

Rozwój unijnych przedsiębiorstw typu start-up zostanie zahamowany

Przepisy wprowadzają nowe przeszkody, z którymi poradzić mogą sobie jedynie duże przedsiębiorstwa internetowe, znacząco utrudniając przedsiębiorstwom typu start-up pozyskiwanie funduszy i rozwój; eksperci i zainteresowane strony ostrzegają:

Wasze działania doprowadzą do dalszego wzmocnienia pozycji silnych już uczestników rynku i do pozbawienia inicjatyw w zakresie rozpoczynania działalności pewności prawa, uniemożliwiając ich wzrost i pozbawiając je szansy na stanie się silnymi uczestnikami rynku. Tweet this! Martin Senftleben, profesor w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie

Projekt wprowadza większą niepewność prawa, stwarzając bariery dla wejścia na rynek i zniechęcając do inwestycji w sektorze europejskich technologii, w chwili gdy jesteśmy na etapie, na którym naprawdę musimy tworzyć zachęty w tym zakresie, aby europejskie przedsiębiorstwa mogły rzeczywiście konkurować w skali światowej.
Laura Dunne, starszy kierownik ds. polityki, SoundCloud

Historia start-upu

Rozwój start-upu Tersee został zahamowany przez bardzo podobne prawo w Niemczech:

Po 4 latach postępowań sądowych nadal nie jest jasne, czy to nowe prawo ma zastosowanie do naszej wyszukiwarki internetowej. Niejasna sytuacja prawna sprawia, że jest nam bardzo trudno znaleźć inwestorów. Spore sumy pieniędzy, zamiast na rozwój przedsiębiorstwa, musieliśmy przeznaczyć na opłacenie prawników.
Mikael Voss, założyciel przedsiębiorstwa

Pomysł: Wyszukiwarka internetowa wiadomości i bieżących wydarzeń w czasie rzeczywistym
Lokalizacja: Berlin, Niemcy
Rok założenia: 2013

Uniemożliwienie bardzo potrzebnych innowacji

Przepisy te mają na celu wspieranie dużych europejskich wydawców wiadomości i wytwórni fonograficznych – branż zmagających się z poważnymi wyzwaniami.

Niestety prawo to doprowadzi do wyeliminowania przedsiębiorstw typu start-up, które mogłyby odgrywać kluczową rolę, wspierając te sektory we wprowadzaniu innowacji: przez wyszukiwanie nowych źródeł dochodu, wprowadzanie nowych funkcjonalności dla użytkownika oraz metod dystrybucji dla obecnych na rynku podmiotów – lub, w zależności od przypadku, przez opracowywanie nowych modeli służących jednocześnie twórcom, dziennikarzom i artystom.

Chcemy, aby wprowadzały one innowacje, ponieważ zasadniczo start-upy są bardzo dobrymi innowatorami, a osoby w nich działające myślą w sposób kreatywny i nieszablonowy, co nie jest regułą w przypadku przedsiębiorstw o bardziej ugruntowanej pozycji. Niektóre z proponowanych przepisów mogłyby to poważnie ograniczyć. Tweet this! Sanaea Daruwalla, główny radca prawny, NewsWhip

[Proponowane przepisy] nie zagwarantują przetrwania dużym przedsiębiorstwom. … Przedsiębiorstwa muszą znaleźć nowe sposoby na bycie konkurencyjnymi. Kluczowe jest postrzeganie start-upów jako możliwości.
Simona Bielli, Startup Europe Partnership

Start-upy mogą stymulować działalność twórców, mogą ułatwiać im uzyskiwanie środków na utrzymanie. … Często pośrednicy są osobami przekazującymi „głos twórców” [prawodawcom], ale jeśli nowe modele biznesowe wykluczają ich z tego procesu, prawdopodobnie nie będą do nich pozytywnie nastawieni, pomimo że te modele biznesowe mogą pomóc twórcom, których reprezentują, w takim samym stopniu, w jakim pomagały im stare modele…, gdy były jeszcze stosowane.
Colin Sullivan, radca prawny, Patreon

Historia start-upu

Patreon jest doskonałym przykładem internetowego start-upu, którego innowacje przynoszą korzyści twórcom:

Platforma Patreon ogłosiła niedawno, że od jej założenia 3 lata temu przekazała twórcom ponad 100 mln USD Obecnie przekazuje ponad 1 mln USD miesięcznie twórcom w UE. Na razie jest to wciąż bardzo mało w porównaniu z całym sektorem kreatywnym, ale wzrost następuje szybko i […] obecnie mogłyby powstawać przedsiębiorstwa będące w stanie zapewnić twórcom nawet większe fundusze.
Ważne jest, aby nie wprowadzać przepisów, które mogą uniemożliwić tym przedsiębiorstwom wykorzystywanie swoich zdolności do przekazywania tych środków twórcom.
Colin Sullivan, radca prawny

Pomysł: Finansowanie społecznościowe regularnych dochodów dla twórców
Lokalizacja: San Francisco, USA
Rok założenia: 2013

Dlaczego proponowane prawo miałoby tak negatywne skutki?
Przeanalizujmy szczegółowo plany:

Weryfikacja informacji zabroniona?
Bariera dla innowacji w sektorze wiadomości

Dodatkowe prawo autorskie dla portali informacyjnych ograniczyłoby innowacje i udostępnianie wiadomości i bieżących wydarzeń, osłabiając wysiłki mające na celu ujawnianie fałszywych wiadomości oraz inne innowacje start-upów w sektorze wiadomości:

Wykorzystywanie nawet małych fragmentów treści wiadomości (nagłówek, miniatura itp.), jak to robią obecnie wyszukiwarki internetowe, czytniki kanałów RSS, sieci społecznościowe i blogerzy, wymagałoby wówczas licencji od wydawcy.

Ograniczenie rozpowszechniania w ten sposób treści wiadomości przyniosłoby korzyści wyłącznie dużym uczestnikom rynku, szkodząc nie tylko start-upom, ale również małym wydawcom.

Jest to narzędzie skierowane przeciwko publikowaniu fragmentów treści i linków […]

Ograniczyłoby to widoczność treści prasowych w sieci. […] Sektor kreatywny, w tym przypadku wydawcy prasowi, są uzależnieni od wyszukiwarek internetowych, tak jak wyszukiwarki internetowe są uzależnione od treści z sektora kreatywnego. […]

O czym ewidentnie przekonaliśmy się w Niemczech i w Hiszpanii: [Takie przepisy] prowadzą do zmniejszenia ruchu na stronach. Nie wpływa to tak bardzo na dużych wydawców, jak na małych.

Osoby broniące wniosku twierdzą, że „musimy zadbać o wolną i pluralistyczną prasę” – doskonałe uzasadnienie: czy ktoś mógłby się z nim nie zgodzić? Niemniej jednak proponowany środek ogranicza różnorodność treści prasowych. W Hiszpanii, na przykład, odnotowano ograniczenie różnorodności prasy o 13,5 % w odniesieniu do małych wydawców.
Martin Senftleben, profesor w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie

Skorzysta na tym Google i skorzystają niektórzy duzi wydawcy, a jednocześnie wiele małych podmiotów zostanie wyeliminowanych. Tweet this!

W obecnej sytuacji fałszywe wiadomości rozprzestrzeniają się bardzo szybko, dlatego chcemy zagwarantować obecność wielu wydawców przekazujących informacje i zabierających głos. Jeżeli rynek zostanie opanowany przez kilka dużych przedsiębiorstw, obecność mniejszych wydawców zostanie ograniczona. Stworzymy zmonopolizowane media.

Mniejsze podmioty potrzebują agregatorów, aby docierać ze swoimi danymi, ich treści muszą być przekazywane w jakiś sposób. Bez [tego] osiągnięcie sukcesu będzie dla nich niemożliwe.
Sanaea Daruwalla, główny radca prawny, NewsWhip

W latach 60. i 70. działał w Niemczech ruch pokojowy, którego wielu zwolenników mówiło „nie chcemy być chronieni bronią jądrową”. Jako dziennikarz, nie chcę być chroniony [tym prawem], ponieważ uważam, że ono po prostu nie działa.
Hauke Gierow, redaktor, Golem.de

nie zaleca prawa pokrewnego dla wydawców prasowych. To prawda, [że branża wiadomości jest w tarapatach] i jest to kwestia budząca poważne […] obawy społeczne – to oczywiste. [Niemniej] dodanie kolejnego wyłącznego prawa nie pomoże.
Martin Senftleben, , profesor w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie

Historia start-upu

FactMata zwalcza fałszywe informacje za pomocą sztucznej inteligencji. Byłoby to trudniejsze po wprowadzeniu planowanego prawa:

Musimy wykorzystywać fragmenty treści wiadomości, aby uczyć nasze algorytmy rozpoznawania, czym są twierdzenia, a czym nie są, ale planowana dyrektywa może to zmienić. Gdy [użytkownik] sprawdza informacje […], musi mieć możliwość ich udostępnienia, i na to również może wpłynąć dyrektywa.
Dhruv Ghulati, założyciel przedsiębiorstwa

Pomysł: Weryfikacja informacji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji
Lokalizacja: Londyn, Zjednoczone Królestwo
Rok założenia: 2017

Wszyscy użytkownicy to potencjalni przestępcy:
Kosztowny obowiązek cenzurowania

Witryny internetowe umożliwiające użytkownikom przesyłanie plików i przechowujące wiele z nich byłyby zmuszone instalować maszyny cenzorujące, które kontrolują każdy przesłany plik w celu udaremnienia prób naruszenia praw autorskich.

Jest to nie tylko zdecydowanie zbyt kosztowne dla wielu start-upów, ale będzie również prowadzić do usuwania legalnych treści, takich jak parodie i cytaty – aby wyeliminować ryzyko.

We wniosku stwierdza się, że: decyzja dotycząca filtrowania jest pozostawiana do uzgodnienia między sektorami kreatywnymi i sektorami platform internetowych, a więc interes publiczny nie jest w ogóle reprezentowany przy stole negocjacyjnym. Tak więc zasadniczo w Europie powstanie cenzura branżowa. Tweet this! Martin Senftleben, profesor w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie

W naszym przedsiębiorstwie [SoundCloud] wykorzystujemy rozpoznawanie treści i filtrowanie. Zapewnianie tych systemów jest niezwykle kosztowne […]. Koszty nie są jednorazowe, stanowią znaczącą i stałą inwestycję. Nie ma rozwiązania typu „plug and play” („podłącz i używaj”). Każdego roku inwestujemy ponad 3 mln w technologię, nie uwzględniając kosztów zatrudnienia inżynierów i personelu wspierającego.

Start-upy próbujące dopiero zdobyć pozycję na rynku i udowodnić przydatność swoich koncepcji oraz pozyskać inwestycje nie będą miały środków na zbudowanie i utrzymywanie tego typu technologii.Gdyby takie przepisy istniały dziesięć lat temu, nie istnielibyśmy dzisiaj. Tweet this! Laura Dunne, starszy kierownik ds. polityki, SoundCloud

Jeśli nie jesteś SoundCloud i możesz wydać jedynie 20 000 EUR, szukasz po prostu jakiegokolwiek systemu, bez względu na to, czy nadmiernie blokuje treści czy nie. Gdy tylko [system] zidentyfikuje coś, usuniesz to [aby nie ryzykować, ponieważ] pierwszy pozew przeciwko twojemu przedsiębiorstwu oznacza jego koniec.
Martin Senftleben, profesor w dziedzinie prawa własności intelektualnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie

Należy zabezpieczyć prawa użytkowników do korzystania z wyjątków i ograniczeń [dotyczących praw autorskich] – nie tylko na etapie składania roszczeń, lecz od samego początku. Obecnie mamy ogromny problem polegający na tym, że legalne treści są usuwane. Na platformach posiadających funkcję rozpoznawania treści [takich jak YouTube] ten problem jest prawdopodobnie nawet bardziej widoczny.
Julia Reda, posłanka do PE

Historia start-upu

MuseScore przechowuje miliony zapisów nutowych utworów, które stworzyli kompozytorzy, wykorzystując ich aplikację.

Zbudowanie technologii filtrowania nie byłoby dla nas możliwe. W przypadku wykorzystywanego przez nas rodzaju treści taka technologia nie jest dostępna. […] Gdyby ten [obowiązek] wszedł w życie, […] miliony twórców nie byłyby w stanie dać upustu swojej kreatywności i dzielić się z innymi swoimi utworami.
Thomas Bonte, założyciel przedsiębiorstwa

Pomysł: Oprogramowanie dla artystów do tworzenia, odtwarzania i udostępniania zapisów nutowych
Lokalizacja: Gandawa, Belgia
Rok założenia: 2011

Przyłącz się do walki o wstrzymanie tych planów

Czy zgadzasz się, że te plany miałyby negatywny wpływ na europejski ekosystem start-upów?
Czy jesteś założycielem przedsiębiorstwa i te przepisy mogą ograniczyć Twoją działalność?
Czy jesteś inwestorem i uważasz, że działanie to zmierza w złym kierunku?

Skontaktuj się z wybranym przez Ciebie posłem do PE i politykami z Twojego kraju, którzy apelowali o więcej przedsiębiorczości i innowacji i uświadom im, że unijna reforma prawa autorskiego może zaszkodzić temu celowi.
Razem możemy w dalszym ciągu powstrzymać te plany! Więcej informacji tutaj.

Zob. też stronę kampanii Allied for Startups’ dotyczącą tego tematu: InnovatorsAct.eu

Unijne plany dotyczące prawa autorskiego zahamują rozwój europejskich start-upów i uniemożliwią wprowadzanie bardzo potrzebnych innowacjiTweet this!

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.