Μια ηλιόλουστη ημέρα στη μέση της νύχτας…: Αντιδράσεις για την έκθεση μου στην αξιολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων

 What do you see?

Aυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιαςμεταρρύθμισης των πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνει τελικά υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων στον 21ο αιώνα.
–Marcin Maj, Dziennik Interautów

Χαμένοι [των προτάσεων της έκθεσης] είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες […]: χάνουν την προστασία πάνω στα κείμενα τους και στις εικόνες τους και γίνονται δεύτερης […]

more ›

Έκθεση: Οι κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ

Αυτό είναι το βασικό εύρημα του σχεδίου της έκθεσής μου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αξιολογεί την Οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του 2001:

Παρά το γεγονός ότι η οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή, στην πραγματικότητα, σήμερα, εμποδίζει την ανταλλαγή της γνώσης και του πολιτισμού πέρα από τα σύνορα.

[…]

more ›