Met nog een paar dagen te gaan tot de beslissende stemming in het Europees Parlement, worden steeds meer mensen zich bewust van de dreigende plannen voor het invoeren van “censuurmachines” en een “linkbelasting” in de EU. (Hier kunt u alle details in het Engels vinden.) Mensen realiseren zich:

Onze vrijheid om media te uploaden en links te delen en ons zo online uit te drukken, wordt bedreigd. Tweet dit!

Artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn verplicht online platforms (sociale netwerken, videosites, sites voor het publiceren en delen van foto’s, enz.) om uploadfilters te installeren om alle content die door gebruikers is geüpload te controleren op auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief afbeeldingen — en daarmee de meeste memes te blokkeren, die meestal gebaseerd zijn op afbeeldingen waar copyright op rust.

Elke stem telt

Momenteel lijkt het erop dat er een flinterdunne meerderheid is voor Artikel 13. De onderhandelaars voor de EVP (conservatieven), ALDE (liberalen), ECH (eurosceptische conservatieven) en ENV (anti-EU extreem-rechts) in de Juridische Commissie hebben onlangs hun steun uitgesproken voor de nieuwste versie van Artikel 13.

Samen hebben deze groepen 13 stemmen bij de Commissie juridische zaken — één meer dan de oppositie:

Het zal op iedere afzonderlijke stem aankomen. Onze missie tot 20 juni: overtuig ten minste één afgevaardigde die op dit moment twijfelt of voor uploadfilters is, van het feit dat hun kiezers verwachten dat ze deze plannen verwerpen. De NGO European Digital Rights (EDRi) heeft een lijst samengesteld met de belangrijkste personen.

Dit is mogelijk! En uw bijdrage zou de doorslaggevende factor kunnen zijn. Elk telefoontje, ieder bericht en elk campagne-idee kan ervoor zorgen dat onze online vrijheid wordt gered.

Waarom is iemand hier voor?

Om deze Europarlementsleden te overtuigen, moeten we begrijpen waar we mee te maken hebben.

Achter deze wetten zitten lobby’s van grote bedrijven. Aan de ene kant hopen ze extra winst te maken en aan de andere kant om meer controle over het web te krijgen, nadat ze de digitale transformatie grotendeels hebben gemist. Publiekelijk benadrukken zij dat deze wetten noodzakelijk zijn om de Europese creatieve industrieën te beschermen tegen uitbuiting door buitenlandse internetplatforms. De linkbelasting zou zelfs in zijn eentje “de journalistiek moeten redden”.

Dat verhaal vindt bij sommige politici een gewillig oor, omdat deze doelstellingen lovenswaardige klinken en de onderliggende problemen reëel zijn: financiering voor kwaliteitsjournalistiek staat inderdaad onder druk. Google en Facebook hebben een verontrustende hoeveelheid macht en dragen onvoldoende bij aan de Europese economie.

Maar onafhankelijke deskundigen zijn het erover eens: het auteursrecht is niet de oorzaak van deze problemen, en deze plannen zullen ze niet oplossen. Integendeel, ze kunnen zelfs averechts werken — maar in elk geval zullen ze de vrijheid van meningsuiting beperken en schade toebrengen aan onafhankelijke videomakers, kleine uitgevers en start-ups. Tweet dit!

Dus laat uw Europarlementslid weten: dat u hun zorgen deelt en u begrip heeft voor de problemen die zij proberen op te lossen, maar deze wet vormt geen passende en proportionele oplossing. Het is niet in het algemeen belang.

Deel deze foto! Licentie: Publieke domein

Intense druk

Wat deze strijd bijzonder moeilijk maakt: de tegenstander maakt, volgens meerdere bronnen, gebruikt van smerige trucs.

De Commissaris voor Digitale economie en samenleving, die deze wet anderhalf jaar geleden voorstelde, schrok er niet voor terug om uitgevers aan te sporen om journalisten die bij hen in dienst waren, ertoe te bewegen hier niet langer kritiek op te leveren. (Voor een Engelse vertaling ondertitels inschakelen).

In een artikel met de titel “Gebruikt Duitse uitgeverij Axel Springer de [Duitse regeringspartij] CDU om Brussel in de mangel te nemen?”, vertelde een EU-ingewijde: “In Brussel gaan de geruchten over hoever ze bereid zijn te gaan” om deze wet er door te drukken.

“Ik weet dat verschillende leden van onze commissie onder enorme druk zijn gezet om voor dit specifieke voorstel te stemmen. De Duitse CDU […] heeft naar verluidt hen onder druk gezet […] er zijn meldingen geweest van bedreigingen van leden die geen rapporten ontvingen en geen parlementaire betrekking kregen als ze, in feite, niet deden wat hen werd verteld”, onthulde een EP-lid onder bescherming van anonimiteit in een ander artikel — voordat het plotseling weer offline werd gehaald en bewerkt om dat citaat te vervangen door een officiële verklaring van de uitgeverslobby.

“Wetenschappelijke bevindingen worden genegeerd als gevolg van intensief lobbyen”, klaagden experts van toonaangevende onderzoekscentra uit heel Europa in een open brief.
Ik heb hier op deze blog [felixreda.eu] gedocumenteerd hoe de resultaten van onafhankelijk onderzoek in het Europese Parlement zijn achtergehouden of “in evenwicht gebracht” met speciaal voor dit doel gefabriceerde jubelboodschappen.

“De CDU en Axel Springer zullen hun best doen, en het is duidelijk dat de andere partij relatief ondervertegenwoordigd zal zijn”, stelde NewEurope vast. Het is aan ons allemaal om die situatie in evenwicht te brengen. Helpt u mee? Tweet dit!

Bel nu uw EP-lid

Alstublieft, gebruik één van de volgende gratis tools om nu uw Europarlementariër te bellen. Ik weet dat het bellen van politici voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend is, maar het is hun taak om uw belangen te behartigen en het is effectiever dan u denkt! Hier is een gids om u te helpen met wat te zeggen.

  1. Save Your Internet‘ door de Copyright4Creativity alliantie
  2. Change Copyright‘ door Mozilla, de makers van Firefox
  3. Save The Link‘ door de NGO OpenMedia

Zodra u dat heeft gedaan, vertel het uw vrienden op sociale media. Wees er trots op dat u actie heeft ondernomen en inspireer anderen om uw voorbeeld te volgen.

Nog een laatste opmerking

Frustreert het u ook dat u voortdurend uw digitale rechten moet verdedigen? Zo voel ik me ook.

Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat de oplossing voor slechte wetsvoorstellen en onevenwichtig lobbyen niet is om op de EU te schelden of zelfs er uit te treden. (In feite zijn het nou net de anti-Europese en Euro-sceptische partijen die het voorstel een meerderheid in de commissie zouden kunnen geven. Laat hen er niet mee wegkomen tegen de vrijheid op het internet te stemmen, en vervolgens de schuld in de schoenen van de EU te schuiven!)

Deze problemen bestaan op nationaal niveau net zo goed. Het reguleren van het internet op 28 verschillende manieren op één continent is volstrekt onwerkbaar. Wat ons verder brengt, is wanneer er meer mensen deelnemen aan het politieke proces van de EU: lees meer over EU-wetgeving in een vroeg stadium en dring er bij uw lokale media op aan om dit te verslaan. Steun Europese maatschappelijke organisaties die voor uw rechten vechten (zoals EDRi, Liberties.eu, Access Info of Corporate Europe Observatory). En versterk bij verkiezingen vooruitstrevende partijen die Brussel dichter bij de mensen willen brengen.

Dan zullen we in staat zijn om te vechten voor positieve verandering en niet altijd maar het ergste hoeven te voorkomen. Totdat we zover zijn: nog eenmaal tandenknarsend de telefoon pakken! Het internet is het waard.


Voor zover mogelijk bij wet, heeft de maker afstand gedaan van alle auteursrechten en verwante of naburige rechten op dit werk.

 

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

One comment

  1. 1
    Rudi Borrel

    Dit mag NIET GEBEUREN!!!