Els projectes que fan servir programari personalitzat en els routers per construir xarxes de comunicació obertes, estan jugant un paper important per facilitar l’accés a internet dels refugiats. L’any passat, amb desconeixement públic, va passar al parlament una nova directiva de la Unió Europea (UE) que regula els aparells de ràdio. Aquesta directiva pot limitar el programari que es pot executar en els routers sense fils a aquells que hagin estat certificats pel fabricant. Això podria evitar que aquestes iniciatives segueixin oferint xarxes obertes en el futur. Ara és l’hora d’actuar en el nostre estat membre de la UE per protegir les xarxes sense fils obertes!

A diverses ciutats europees, hi ha gent buscant refugi per motius de guerra, discriminació, gana i persecució. Diverses iniciatives de la societat civil han estat construint connexions d’internet lliures al voltant dels campaments de refugiats i en projectes d’habitatge.

Freifunk en Magdeburg Olvenstedt (Foto: Keywan Tonekaboni, CC-BY-NC/4.0)Freifunk en Magdeburg Olvenstedt (Foto: Keywan Tonekaboni, CC-BY-NC/4.0)

Molts han hagut de fugir dels seus països, viatjant durant mesos. Les xarxes sense fils lliures els permeten ser partícips de la societat, la cultura i el dia a dia; una cosa que per la majoria de nosaltres és impensable avui en dia: no tenir accés a internet. Internet també els permet mantenir-se en contacte amb parents i amics que encara estan als seus països d’origen, també fugint o que ja han trobat asil en alguna altra part o ciutat d’Europa.

A Alemanya, durant més d’una dècada, diverses iniciatives com ara Freifunk (Radio lliure) han estat construint xarxes sense fils lliures i obertes de manera col·lectiva i sense ànim de lucre. Iniciatives similars existeixen a tota Europa, per exemple Guifi.net a l’Estat espanyol i Funkfeuer a Àustria. En la situació actual, Freifunk, entre d’altres, s’estan dedicant addicionalment a un objectiu humanitari.

Amb aquestes iniciatives es dóna accés a internet als refugiats instal·lant programari personalitzat a dispositius com routers i punts d’accés. Ells reemplacen el programari (o firmware) que ve instal·lat de sèrie als dispositius pel fabricant. Fent servir el seu propi software poden construir xarxes lliures i obertes més fàcilment i automàtica.

Regulacions d’aparells de ràdio amb conseqüències no desitjades?

A la Unió Europea hi ha regulacions comunes pels aparells que es comuniquen fent servir ones de ràdio. Aquestes regulacions existeixen per evitar interferències no desitjades amb altres dispositius i per mantenir certes freqüències lliures per la comunicació d’avions, serveis d’emergència, etcètera.

Els punts d’accés sense fils i els routers també estan sotmesos a aquestes regulacions. La modificació a l’antiga directiva (Directiva 2014/53/UE “sobre la comercialización de equipos radioeléctricos”) a començaments del 2014, al final de l’últim període legislatiu del parlament, va introduir un nou requeriment pels fabricants de dispositius on han de demostrar, per exemple, que el programari executant-se als dispositius compleix amb la normativa que regula l’ús de certs canals de ràdio. Això no només aplica pel programari original del fabricant sinó per qualsevol tipus de programari que es pugui instal·lar als dispositius.

L’article 3.3 (i) de la directiva diu que els dispositius han d’estar construïts de tal manera que “es garanteixi que el programari es pot carregar a l’aparell de ràdio, únicament quan la conformitat amb la normativa de la combinació d’aparell i programari hagi estat demostrada”. Això es pot interpretar com a un requeriment perquè els fabricants només acceptin programari certificat als seus dispositius. Projectes com Freifunk, Guifi i altres així com desenvolupadors comercials no associats amb els fabricants, es veurien afectats per la manca de certificació.

No debe abusarse … para evitar que dicho equipo se utilice con otro software

L’esborrany original de la directiva per part de la Comissió però, inclou un considerantEls considerants són una manera d’explicar l’objectiu d’una directiva, no són legalment vinculants pels legisladors però els fan servir les corts i els estats membres per tal d’interpretar i entendre una directiva (19) que menciona explícitament: “La verificació […] no s’haurà d’abusar per impedir l’ús del dispositiu amb programari proveït per tercers”.

Ara està en mans dels estats membres que a la traducció de la directiva en llei nacional es mantingui la intenció del considerant.

Hauran de comprovar els fabricants el programari desenvolupat per tercers?

És curiós que d’acord al considerant (29) “l’estimació de conformitat (respecte la directiva) serà obligació exclusiva del fabricant”. Depenent de la implementació de la directiva en llei nacional, els fabricants haurien de comprovar que el programari desenvolupat per tercers sigui conforme a la norma. Actualment es desconeix si els fabricants estarien disposats a invertir diners i els seus experts en aquest procés de comprovació.

Els governs han d’assegurar que els projectes de xarxes sense fils obertes puguin continuar

Aquest estiu, projectes de voluntaris a tota Europa que estan construint xarxes sense fils per refugiats similars a Freifunk a Alemanya han sortit a les portades dels diaris i guanyat simpatia per part de la societat civil. Els legisladors d’Europa han d’assegurar que aquests projectes poden seguir funcionant.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird zur Zeit vorbereitet.

Els estats membres de la UE tenen fins al 13 de juny de 2016 per plasmar en llei nacional l’equivalent a la Directiva 2014/53/UE. Un recurs de llibertat d’informació presentat a Alemanya per Michel Vorsprach ja ha produït una resposta del ministre d’economia. D’acord a la resposta, l’esborrany de la llei Alemanya està en les fases finals i la implementació tindrà lloc dintre dels terminis estipulats. Els governs nacionals a tota Europa han d’implementar la directiva d’aparells de ràdio de tal manera que no representi obstacles pel moviment d’internet lliure i obert.

Els fabricants no han de deixar-se portar a la implementació de mesures encara més restrictives de les que fan servir actualment per tal de prevenir la instal·lació de programari de tercers. És una necessitat bàsica dels voluntaris poder instal·lar programari personalitzat als routers. Únicament si poden superar les restriccions de funcionament originals dels dispositius, podran seguir-se estenent els projectes d’internet obert i lliure.

Actua ara!

Si estàs treballant en una iniciativa que proveeix accés a xarxes lliures i obertes, basades en firmware OpenSource tal com OpenWRT o DDWR, o si tens el desig d’ajudar-los a continuar fent-ho, has d’actuar ara:

  • Demanant-li al teu govern local informació de com s’està planejant la implementació de la Directiva 2014/53/UE en la seva llei nacional, i si el teu router WiFi pot encara ser conseqüentment equipat amb programari desenvolupat per tercers
  • Pregunta-li al productor del teu router sense fil, com pensen manejar els requeriments que sorgeixen amb l’article 3.3 de la Directiva 2014/53/UE.
  • Pregunta-li als polítics amb experiència especial en tots els partits, sobre com ells contemplen implementacions de projectes com Freifunk
  • Escriu a funkregulierung@felixreda.eu amb totes les respostes que rebis.
  • Tradueix aquesta petició al teu llenguatge natiu, així podem mobilitzar actes en tots els països membres. Estem feliços de publicar les traduccions aquí. Mana-les via funkregulierung@felixreda.eu.
  • Reenvía aquesta petició a 5 amics.
  • Gràcies als Pirates de Catalunya i a la Confederació Pirata per la traducció de la nostra entrada al blog!

    To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.