Dit is de belangrijkste conclusie van mijn voorlopige verslag van de evaluatie van de richtlijn auteursrechten 2001 van het Europees Parlement:

Hoewel de richtlijn bedoeld was om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk, is het in werkelijkheid tegenwoordig een blokkade voor de uitwisseling van kennis en cultuur over grenzen.

Europa zou profiteren van een auteursrecht dat tot creativiteit aanzet door niet alleen creaties uit het verleden vast te zetten, maar door toekomstige creaties duidelijk aan te moedigen en een pan-Europese culturele markt te openen.

Mijn verslag beschrijft de hervormingsagenda voor de herziening van het EU-auteursrecht zoals aangekondigd in het werkplan van de Commissie. Ik presenteer het morgen aan het Juridische Comité, op dinsdag 20 januari rond 18:00 CET (zie de voorlopige agenda en live video stream).

Ik wil jullie commentaarLees, beoordeel, deel mijn verslag of laat een opmerking achter hieronder:

Omdat verslagen gebonden zijn aan een strikte tekenlimiet, dien ik enkele aanvullingen in als amendmenten op mijn eigen verslag. Zie ze hier.

Lobby-TRANSPARANTIE

Sinds ik gekozen ben, heb ik 86 uitnodigingen van lobbyisten en belangengroepen verbonden met auteursrecht ontvangen. Een grafiek van de verzoeken per week toont duidelijke de sterke toename toen ik tot rapporteur van dit verslag werd benoemd op 10 november 2014:

lobby_graph

Ik heb mijn best gedaan om mijn aandacht te verdelen tussen verschillende belangengroepen. De meeste verzoeken kwamen van uitgevers, distributeurs, collectieve rechtenbeheerders, internetproviders en tussenpersonen (57% bij elkaar), terwijl het moeilijker was om de groep te bereiken die het vaakst vermeld wordt in het publieke debat: de auteurs. De resultaten van de auteursrechtconsultatie met vele antwoorden van auteurs toont dat de belangen van rechtenbeheerders en individuele auteurs flink uiteen kunnen lopen.

Uitnodigingen ontvangen
meetings_requested
Rechtenhouders
Auteurs
Autoriteiten
Dienstverlener
Wetenschap
Gebruikers
Uitnodigingen geaccepteerd
meetings_taken

Ik steun Transparency International in hun aanbeveling dat elke rapporteur in het Parlement regelmatig zo’n parlementaire voetafdruk publiceert. Zie hieronder de volledige tabel van ontmoetingen met lobbyisten:

Volgende stappen

  1. Andere leden van het Juridische Comité hebben nu een maand om amendementen in te dienen, die op 23/24 februari zullen worden behandeld. Op 16 april zal het Comité stemmen over het verslag en de amendementen.
  2. Drie andere comités zullen hun meningen geven over mijn verslag (Industrie, Onderzoek en Energie; Interne Markt en Consumentenbescherming; Cultuur en Onderwijs), dit ook in de vorm van een lijst van voorgestelde amendementen.
  3. Tenslotte zal een plenaire zitting van het Parlement het verslag bespreken, amenderen en aannemen. Ik verwacht de uiteindelijke stemming op 20 mei.

Ik zal ingekomen amendementsvoorstellen bespreken op deze blog. Publieke steun is nodig om te zorgen dat de amendementen het verslag versterken in plaats van afzwakken.

Vicevoorzitter Andrus Ansip zal zijn Digitale Gemeenschappelijke Marktstrategie aan de Commissie presenteren in mei, en Commissaris Guenther Oettingers wetsvoorstel voor auteursrechtherziening wordt verwacht in september van dit jaar. Ik verwacht van ze dat ze rekening houden met dit verslag, evenals de publieke consultatie van vorig jaar – maar ik heb jullie hulp nodig om er zeker van te zijn.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief, volg me op Twitter of controleer deze pagina voor meer informatie over hoe je kunt helpen zinvolle auteursrechtherziening waar te maken.

Vertaling: Rogier Huurman

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.