Sharepic facebook_1200x1200Vandaag publiceer ik een lijst van alle bijeenkomsten met lobbyisten en belangengroepen die ik dit jaar had. Alle toekomstige bijeenkomsten zullen geautomatiseerd en onmiddellijk worden gepubliceerd als Open Data.

Veel fractiegenoten van de Groenen / EVA doen mee aan dit initiatief. Dit wordt mogelijk gemaakt met een open source programma dat op mijn initiatief is ontwikkeld om ons werk voor transparantie en traceerbaarheid kracht bij te zetten.

Een Tweeledig doel: evenwichtig en transparant.

Mijn aanstelling als rapporteur voor het verslag over de hervorming van het auteursrecht was het begin: plotseling overstroomden verzoeken van lobbyisten mijn mailbox. Iedereen wilde een ontmoeting met mij.

Maar was het echt iedereen? Zou ik een evenwichtig beeld opdoen wanneer ik alleen maar in ga op de verzoeken die aan mij gericht werden? Of zouden de vertegenwoordigers van de industrie dan, met dank aan de grootste budgetten, het luidste zijn en het maatschappelijk middenveld overschreeuwen? Welke actoren zou ik zelf moeten contacteren, omdat ze het zelf niet zouden doen vanwege onvoldoende middelen, tijd of omdat ze er simpelweg niet van wisten?

Hoe zorg ik er voor dat men mij kan controleren? En op welke manier moest ik de gegevens publiceren? En hoe kan ik het parlementaire proces het beste inzichtelijk maken?

Ik begon met het registreren van inkomende verzoeken in een tabel, die ik later publiceerde. Het was niet eenvoudig om de stortvloed van gegevens updated te houden. Maar het was de moeite waard: zo kon ik gemakkelijk uitvinden dat het merendeel van de verzoeken van uitgevers en internetaanbieders betreft. Dit betekende dat ik sommige stakeholders dus proactief moest contacteren — In het bijzonder auteurs en academici.

Maar kon dat niet eenvoudiger?

Dat kan beter… met computers!

Mijn kantoor bestaat immers uit doorgewinterde hackers. Het was ons duidelijk: de benodigde handmatige arbeid zou de integriteit van de transparantie schaden omdat de gegevens minder nauwkeurig kunnen worden, en de belasting op mijn team zou groter zijn. We hadden toegang nodig bij de bron: mijn agenda.

De IT-infrastructuur van het Europees Parlement bestaat echter uit een overwegend gesloten Microsoft-omgeving. Mab, de voormalige assistent van mijn voorganger Amelia Andersdotter, die nu voor de Groenen/EVA-fractie werkt, gaf de nieuwe aanwas altijd pragmatisch advies: “Learn to live in Outlook, fighting it only makes it worse”. Een woord van advies dat moeilijk te verteren is voor de open source hackers die mijn kantoor rijk is.

Aangezien wij zonder toestemming geen (open source) software op onze werkcomputers mogen installeren, moesten we op een andere manier bij de gegevens komen. We vonden een functie in Outlook waarmee we in staat waren om deze drempel te nemen: je kunt externe e-mailadressen uitnodigen om afspraken bij te wonen! Een paar dagen later hadden we een “virtuele deelnemer” met eigen e-mail adres ontwikkeld. Deze kon zonder enige moeite, via de uitnodigings-emails alle afspraken met lobbyisten in een bestand exporteren en vrij te maken. LobbyCal was geboren.

Goed voorbeeld doet volgen

PC012765lobbycalKlik hier voor de persconferentie over de aankondiging van LobbyCal.

Tot mijn vreugde heeft mijn fractie “transparantie & democratie” één van de zes prioriteiten voor de huidige zittingsperiode gemaakt — daarmee kwamen twee van mijn belangrijkste zorgen op de agenda van de fractie. Dit maakte het mogelijk om LobbyCal met de middelen van de fractie door professionals te laten ontwikkelen. LobbyCal is interoperabel met de meeste agendaprogramma’s (zoals Outlook, Google Calendar of Zimbra) en kan naadloos worden geïntegreerd in verschillende interoperabele Content Management Systemen.

Nu hopen we de applicatie door te ontwikkelen. De pro-transparantie-NGO “Transparency International” was te porren voor het beheer van de programma-code. Men vindt de code hier, hier en hier op Github. Omdat TI nu de ontwikkeling in handen heeft overstijgt het project partijgebonden belangen en kunnen parlementsleden van andere fracties en overige beleidsmakers op alle niveaus aangemoedigd worden om ons voorbeeld te volgen. Natuurlijk is de broncode onder een open source licentie vrijgegeven middels de Creative Commons CC-licentie 0 – wij kijken uit naar bijdragen en forks!

Het publiceren van de ruwe data is uiteraard slechts de eerste stap. Niemand verwacht dat burgers zorgvuldig de ruwe data onder de loep nemen. Onze zoekmachine publiceert alle gegevens in voor computers leesbare, open formaten. Dit stelt het grote publiek, verenigingen en andere initiatieven in de gelegenheid om deze te analyseren, patronen te herkennen en conclusies te trekken. (de documentatie van de API is helaas nog niet beschikbaar). Uiteindelijk kunnen deze gegevens het best benut worden, als we ze niet op individuele parlementsleden betrekken, maar op de wetsvoorstellen waaraan ze meewerken. Zo creëren we een “legislatieve vingerafdruk”, die iedereen in staat stelt de achterliggende belangen in te zien.

Illustrerend voor wat dergelijke transparantie kan opleveren, betreft de agenda van eurocommissaris Günther Oettinger, die op een na het meeste lobbyisten ontmoet, waarvan 93% uit het bedrijfsleven komen. “Gedurende zijn eerste jaar in functie heeft hij slechts zes ontmoetingen gehad met organisaties die het maatschappelijk belang representeren. Dit is bijna evenredig aan het aantal ontmoetingen die Oettinger aan Deutsche Telekom [De Duitse KPN red]. heeft gegund” volgens de bevindingen van Transparency International.

Ik kan je verzekeren dat ik beter naar de maatschappij zal luisteren.
Je kunt me op mijn data geloven.

Voor zover toegestaan bij wet, heeft de rechthebbende auteur afstand genomen van auteurs- en verwante of naburige rechten.

We would like to express our thanks to the volunteers helping us with translating our articles, without whom this multilingual website would not be possible.
If you would like to join the translation team, please write an e-mail to: translations@felixreda.eu

To the extent possible under law, the creator has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Comments closed.